Vakcentrum

Het Vakcentrum heeft haar activiteiten georganiseerd aan de hand van 3 kerntaken:

 1. Strategische belangen positioneren: collectieve belangenbehartiging van zelfstandige ondernemers in de foodsector en de fast moving consumer goods.
 2. Collectief organiseren: marktordening van branches door bijvoorbeeld certificering en het afsluiten van de CAO.
 3. Individueel profiteren: individuele dienstverlening aan zelfstandige ondernemers in de foodsector en de fast moving consumer goods.

Bij de collectieve belangenbehartiging staan alle strategische belangen van de branche centraal. De onderwerpen die vallen onder de collectieve belangenbehartiging zijn er daarom veel. Als voorbeelden noemen wij: Sociale zaken en arbo, betalingsverkeer, veiligheid en criminaliteit, milieu en energie.Marktordening is een stuk minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Zaken als de CAO, de branchecode, ICT-professionalisering, certificeringsprogramma’s, de ZO²Z Award en beurzen behoren tot de kernactiviteiten van het Vakcentrum.

De individuele dienstverlening is in twee groepen te delen:

 • Het individuele aanbod, duidelijk op maat en op de vraag afgestemd. In eerste instantie valt hier juridisch-, bedrijfseconomisch- en p & o advies onder, maar ook individuele oplossingen voor administratie en verzekeringen.
 • Het aanbod waar elke ondernemer gebruik van kan maken niet afgestemd op de individuele behoefte.

Enkele voorbeelden van dienstverlening:

 • Arbeidsrecht, denk aan arbeidscontracten in allerlei vormen, geschillen over arbeidsvoorwaarden, loonberekeningen en ontslagkwesties
 • Huurrecht, met name huur van bedrijfsruimte is een onderwerp met veel valkuilen
 • Koopovereenkomsten, de koop of verkoop van een bedrijf en/of inventaris moet goed geregeld worden
 • Franchise- en samenwerkingsovereenkomsten, uiterst belangrijke overeenkomsten, die meestal erg ingewikkeld zijn
 • Ruimtelijke ordening, iedereen heeft wel eens te maken gehad met een bestemmingsplan of met een bouwvergunningaanvraag van een concurrent
 • Milieurecht, aanvraag van milieuvergunningen, naleving en controle van vergunningvoorschriften of voorschriften van een AMvB-besluit
 • Dubieuze vorderingen en de inning daarvan

Klik hier voor de website van het Vakcentrum.