Convenant VAHFR en Belastingdienst

Download hier het convenant met een toelichting van Uittenbroek en partners (nu onder de naam UNP accountants adviseurs).

UNP accountants adviseurs

UNP accountants adviseurs is gespecialiseerd in dienstverlening voor Albert Heijn-franchisenemers. Of het nu gaat om het verzorgen van de financiële administratie, fiscale aangiften, salarisverwerking, (fiscale) advisering, controle van de jaarrekening, (complexe) bedrijfsoverdrachten, waardebepaling of aan- en verkoopbegeleiding van winkels: voor al deze zaken kunt u bij UNP accountants adviseurs terecht. Wij verzorgen onze diensten voor Albert Heijn-franchisenemers al sinds 1985 vanaf ons kantoor in Assen en mogen een groot aantal franchisenemers tot onze klantenkring rekenen.

De dienstverlening voor Albert Heijn-franchisenemers zijn wij in 1985 gestart, toen ons kantoor nog onderdeel was van Reyn de Blaey en Co. Via fusies met Moret & Limperg werd het kantoor in Assen uiteindelijk onderdeel van een big-fourkantoor (Ernst & Young). In 2007 hebben wij het kantoor in Assen door middel van een management buy-out verzelfstandigd tot Uittenbroek en partners accountants en belastingadviseurs. Per 1 juli 2012 hebben wij onze naam gewijzigd in UNP accountants adviseurs. UNP accountants adviseurs is een allround kantoor met ruim 40 werknemers. Wij zijn geassocieerd lid van de Nederlandse Franchise Vereniging en tevens lid van de SRA. Wij hebben een vergunning van de AFM om accountantscontroles te mogen uitvoeren.

De doelstelling van onze dienstverlening voor Albert Heijn-franchisenemers is sinds de start in 1985 niet gewijzigd: geen confectie maar maatwerk, met zeer korte lijnen en een volledig pakket van dienstverlening. Wij streven naar hoge kwaliteit, met een acceptabel prijsniveau. Uiteraard maken wij voor de verzorging van de financiële administratie gebruik van de modernste technieken: vrijwel alle gegevens (kassa-ZIP-bestanden, facturen Albert Heijn B.V., bankmutaties, loongegevens) worden digitaal verwerkt. Per vier weken ontvangt u inzicht in de stand van zaken van uw winkel, zowel op papier als digitaal, waarbij u kunt inzoomen tot op boekingsniveau. Ook de controle van de jaarrekening wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, waarbij de kassa-ZIP-bestanden een belangrijke basis vormen.
Voordeel voor u is dat wij bekend zijn met alle termen en systemen binnen uw winkel, waardoor wij deze controle zeer efficiënt kunnen uitvoeren. Wij maken voor al onze diensten vaste prijsafspraken: u weet altijd waar u aan toe bent, uiteraard met inbegrip van (telefonisch) overleg van uw accountant.

Onze dienstverlening passen wij voortdurend aan, aan de eisen en wensen van onze cliënten. Dit doen wij in goed overleg met de “Klankbordgroep”. In deze klankbordgroep overleggen wij tweemaal per jaar met een aantal Albert Heijn-franchisenemers over onze dienstverlening. Op dit moment maken Jacob Hoogeveen (AH Joure), Alice Meins (AH Groningen Beijum), John Kamphuis (AH Enschede en Haaksbergen) en Joris Boonaerts  (AH Heeze) deel uit van de Klankbordgroep.

Wij zijn ook de accountant van uw Vereniging in welke rol wij contractueel vastgelegde controles uitvoeren bij Albert Heijn B.V. Uiteraard zijn wij geheel onafhankelijk van Albert Heijn B.V. en/of Ahold N.V.

Naast Albert Heijn zijn wij ook actief in andere franchiseketens. Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze website: www.unp.nl. Wij komen graag een keer bij u langs om geheel vrijblijvend onze dienstverlening voor Albert Heijn-franchisenemers toe te lichten.

Onze contactgegevens:
UNP accountants adviseurs
Postadres: Postbus 900, 9400 AX ASSEN
Bezoekadres: Noorderstaete 40, 9402 XB  ASSEN
Telefoon: 0592-379737
E-mail: info@unp.nl

drs. Martin Heins RA

drs. Ferdy Geertsma RA

mr. Iris Kunst-Kersting