Over VAHFR

De Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers is opgericht op 14 juni 1983 te Utrecht voor onbepaalde tijd.
Zoals in de statuten omschreven is het doel van de Vereniging: Het behartigen van de belangen van franchisenemers in hun relatie tot de franchisegever. Ten aanzien van de samenwerking met Albert Heijn is vastgesteld in de statuten dat de Vereniging functioneert als overlegorgaan met de franchisegever. Dit overlegorgaan heeft tot doel de franchisenemers en franchisegever van advies te dienen over alle onderwerpen die met de uitvoering en naleving van het franchisecontract verband houden. Het orgaan zal tijdig en regelmatig informatie en advies geven o.a. over:

– Opleiding;
– Winkelinrichting;
– Wijzigingen in bestaande en het invoeren van nieuwe handleidingen;
– Formulewijzigingen en formule-aanpassingen;
– Wijzigingen in condities en betaalregelingen;
– Vestigingspolitiek ten aanzien van franchisenemers;
– Automatisering.

Deze afspraken zijn in 1983 al gemaakt en nog altijd actueel. Het bestuur van de Vereniging vergadert officieel zo’n 6 á 7 keer per jaar met de franchisegever. Daarnaast ontmoet het bestuur ook op andere bijeenkomsten en besprekingen de franchisegever. Er is dus sprake van regelmatig contact. Dit is nodig om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en deze te kunnen blijven volgen. Verder houdt het bestuur zo’n 6 á 7 keer per jaar bestuursvergaderingen. Via een e-mail nieuwsbrief, bestuursmededelingen genaamd, communiceert het bestuur met haar achterban en informeert zij haar over de ontwikkelingen. Indien er belangrijke mededelingen zijn volgt een nieuwsbrief.