Nieuwsbrief 2017_9

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

AM&MG

U heeft ongetwijfeld op SAM het bericht gelezen van de AholdDelhaize Marketing en Media Groep (AM&MG) van 11-10-2017. Op dit moment zien we een forse toename in het gebruik van vloerstickers, schapbanieren e.d.. Het bestuur is al langere tijd in gesprek met AH om te komen tot een eerlijke vergoeding voor dit soort zaken. Transparantie over en een specificatie van de opbrengsten en duidelijke werkafspraken wanneer iets tot AM&MG behoort zijn hierbij essentieel. Tot op heden is het ons echter niet gelukt om hier een goede regeling voor te treffen, mede doordat AH onterechte kosten hiervoor in rekening wil brengen. Wij vinden het dan ook niet correct dat op enigszins dwingende wijze wordt gecorrespondeerd in het betreffende taakbericht. Toch adviseren wij u op dit moment om deze materialen op de juiste manier te gebruiken. Daarmee behoudt u het recht om in het verleden gerealiseerde opbrengsten ook daadwerkelijk te kunnen vorderen. Het bestuur heeft nog altijd de wens om er op constructieve wijze met AH uit te komen. Zodra er meer bekend is over dit onderwerp, zullen wij u informeren over de voortgang.

E-com

Zoals eerder aangekondigd zijn enkele ondernemers in gesprek met AH over deelname aan een gezamenlijke inline pilot. De inline pilot beoogt te toetsen hoe offline en online initiatieven beter gecombineerd kunnen worden om de verbondenheid tussen klant en fysieke winkel te versterken. De start voor deze pilot is aanstaande.
Graag willen wij u met klem verzoeken om geen afspraken te maken met AH betreffende online/inline buiten het bestuur om. Mocht u benaderd worden door AH het vriendelijke verzoek het bestuur hiervan op de hoogte te brengen (info@vahfr.nl). Onze collectiviteit is juist de kracht van onze vereniging, iets waar we trots op zijn. Met deze collectiviteit kunnen we de juiste afspraken maken voor ons allen. Dank voor uw begrip.

KBG RE&C

  • AH gaat in veel van haar eigen winkels Scan & Go toepassen, een nieuwe manier van afrekenen/zelfscan. Onder bepaalde voorwaarden kan dit ook voor u interessant zijn. Men is op dit moment bezig om het proces voor franchise in te richten, waarbij AH Re&C eerst een informatiemiddag wil organiseren waar u wordt bijgesproken over dit systeem en tevens vragen kunt stellen. Het traject van offertes opstellen zal pas daarna worden opgestart, zodanig dat dit ook efficiënt kan verlopen. Houd u voor verdere berichtgeving SAM goed in de gaten.
  • Nog steeds zijn er vanuit verschillende gemeenten milieu-ambtenaren op pad die controleren of u voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in het Activiteitenbesluit van uw gemeente. Vaak wordt daarbij ingezoomd op uw energieverbruik en de maatregelen die u heeft genomen om dit te verminderen. Het kan zijn dat men u vraagt naar een Energie Audit. Hoewel er voorwaarden zijn verbonden aan het verplicht uitvoeren hiervan, mag u in veel gevallen ook gebruik maken van de rapportage die AHOLD hiervoor heeft opgesteld namens alle winkels, inclusief Franchisewinkels (het EED-rapport). Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u zich melden bij het bestuursbureau.
  • De klankbordgroep Re&C wil graag verbetering realiseren bij “Small Projects”; eerder informeerden wij u hier al over. Doelstellingen daarbij zijn onder ander versnellen, versimpelen en verbeteren van het proces, waarbij tevens kostenbesparingen moeten kunnen worden gerealiseerd. Inmiddels is er bij 70 Franchisewinkels in de regio Zuid een pilot gestart met de firma Hollander Techniek om deze nieuwe manier van werken uit te testen. Te denken valt onder andere aan het bestellen van een printer. De betreffende ondernemers zijn hierover geïnformeerd en een evaluatie zal einde van dit jaar plaatsvinden. Bij positief resultaat zal de pilot worden uitgebreid en zelfs mogelijk worden omgezet naar een nieuw werkproces. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Save the date regiobijeenkomsten 23 januari 2018

Wilt u alvast in uw agenda 23 januari a.s. blokken? De indeling is als volgt; in de ochtend locatie Noord en in de middag locatie Zuid. De officiële uitnodiging en agenda worden t.z.t. nog aan u gestuurd.

KBG Operatie

Schoolcampus:
Er stond een evaluatie gepland op 5 oktober jl. inzake schoolcampus. Helaas zijn daar niet alle antwoorden boven tafel gekomen, er wordt een nieuwe afspraak gepland. Wel zijn we zeer verheugd dat er een regeling is voorretouren Schoolcampus. In de nacht van 18 op 19 oktober heeft de nulstelling plaatsgevonden van het Schoolcampus assortiment. Alle winkels die Schoolcampus assortiment hebben gevoerd zijn vorige week ingelicht over het retour proces. Hieronder geven we een uitleg hoe de retouren financieel verwerkt worden.

De berekening ziet er als volgt uit:

+/+ initiële doorbelaste leveringen van de agenda en Schoolcampus displays;

+/+ alle naleveringen;

-/-   verkopen;

-/-   onderlinge Zendingen van jouw winkel naar een andere winkel;

=    vergoeding voor retour sturen.

Elf:
Vanaf week 44 zal het DC Zaandam over gaan met ELF live. We horen graag van u wat uw ervaringen zijn (info@vahfr.nl).

Labels:
Er zijn nieuwe labels aangemaakt met jaar-maand codering. We hebben vernomen dat in een aantal winkels NTL is ontstaan, dit komt door het gebruik van oude labels (deze worden niet herkend), hierbij het verzoek om alle oude labels zonder codering te vernietigen.
Naast oude labels zijn er ook eenmalig foutieve labels afgestuurd geweest waarbij er maar aan 1 kant geplastificeerd was en het gevolg hiervan was dat labels gingen krullen en niet gescand konden worden waarbij NTL’S ontstaan zijn. Deze zouden zonder problemen geclaimd kunnen worden.

Opleidingen

ELM:
Er is teruggekoppeld aan AHF dat de toegankelijkheid van ELM niet altijd optimaal is. Tevens is aangegeven dat de pnl nr van franchisenemers niet te koppelen zijn en dat de gewenste opleidingen niet via een pushbericht worden aangeboden. Er is gevraagd naar een filmpje om nadere uitleg te geven. Wij houden u op de hoogte.

Welkom box:
De welkom box is een goed initiatief, er is aan AHF gevraagd om deze meer met franchise behoeftes te laten aansluiten, dit kan met een paar kleine aanpassingen. Wij houden u op de hoogte.

Paspoort

Wij willen u hartelijk bedanken voor het insturen van uw paspoort, we hebben tot nu toe van 41 leden een reactie mogen ontvangen. We willen u nogmaals vragen hier aan mee te doen, u kunt uw paspoort mailen naar roos.griffioen@vahfr.nl.

Nieuwsbrief 2017_8

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Regiobijeenkomsten 14 september jl.

Het bestuur en de KBG leden kijken terug op twee succesvolle regiobijeenkomsten in Zwolle en Vught. Bij de bijeenkomst van Zwolle zijn 64 leden aanwezig geweest en bij de bijeenkomst in Vught 56 leden. De feedback was zeer positief, veel leden hebben aangegeven vaker regiodagen te willen om zo geïnformeerd te worden en om contact te hebben met andere leden.

Tijdens de regiodagen zijn er veel reacties geweest inzake schoolcampus, hierbij nogmaals het verzoek deze te mailen naar info@vahfr.nl.

De presentaties die zijn getoond kunt u terug vinden op onze website op het besloten gedeelte: (www.vahfr.nl/ledeninformatie/algemene ledeninformatie).

  

F-Gassen

Velen van u hebben afgelopen dagen een brief van AH Re&C ontvangen in verband met de F-gassen problematiek; dit is het geval voor alle winkels met een traditionele installatie, waarbij de koudemiddelen R404 en R507 worden gebruikt (dit kunt u terugvinden in uw logboek). De klankbordgroep heeft gevraagd om tijdig met ondernemers in dialoog te gaan over de beste oplossing. Helaas is de toonzetting van de brief die AH heeft verstuurd nogal zwaar. Evengoed roepen wij u op om hierop te reageren, zodat ook de franchisewinkels voor
01-01-2020 op een juiste wijze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en de verplichtingen die daarbij horen.

Paspoort

Twan van Meel heeft tijdens de regiodagen u geïnformeerd dat het van grote toegevoegde waarde is inzicht te krijgen welke kennis er aanwezig is bij onze leden en op wie wij eventueel kunnen rekenen om deel te nemen aan een werkgroep, KBG of in het bestuur. Er is maandag 18 september jl. een mail gestuurd naar alle leden met het verzoek hieraan mee te werken. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Tof 12

Groep TOF 11 is afgelopen dinsdag gestart. We hebben 5 deelnemers op de lijst staan voor een volgende groep, TOF 12. Heeft u interesse of vragen, laat het ons weten (roos.griffioen@vahfr.nl), het zou mooi zijn als de wachtende deelnemers dit jaar nog kunnen starten. Wij willen ook gaan onderzoeken of het mogelijk is om een TOF te startenin het noorden of in het zuiden. Indien u dat wenst, wilt u ons dat dan meedelen, wij kunnen dan de mogelijkheden onderzoeken.

Geldverwerking

De pilot Johny Cash gaat vanaf eind september stoppen, RCCS en Albert Heijn hebben deze beslissing gezamenlijk genomen en in goed overleg. De VAHFR blijft in gesprek met RCCS en andere partijen om tot een goede overeenkomst te komen.

Ahold Re&C facturen

We hebben van meerdere ondernemers vernomen dat er verkeerde tenaamstellingen en incasso’s van verkeerde bankrekeningen worden gedaan door Ahold voor Re&C facturen. Wij willen u erop attenderen dat volgens de fiscale wetgeving de BTW van facturen die foutief te naam zijn gesteld en zelfs met enkel een verkeerde adressering de BTW niet kan worden teruggevorderd. Ons advies is na te gaan of de gegevens op uw facturen op de juiste tenaamstelling staan en juist zijn, zo niet deze te melden bij Albert Heijn (Berend-Jan van Driel).

Nieuwsbrief 2017_7

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Regiobijeenkomsten 14 september ochtend Zwolle middag Vught

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de regiobijeenkomsten van 14 september a.s. aangekondigd, hierbij de twee locaties waar het gaat plaatsvinden:
Donderdag 14 september 9.00 uur – 12.30 uur (inloop 9.00 uur, start 9.30 uur)
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
8041 BA Zwolle

Donderdag 14 september van 14.00 uur – 17.00 uur (inloop 14.00 uur, start 14.30 uur)
Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch – Vught
Bosscheweg 2
5261 AA Vught

Wij willen u in de gelegenheid stellen om vooraf via de mail onderwerpen aan te dragen die u graag bespreekbaar wilt maken, u kunt deze sturen naar roos.griffioen@vahfr.nl.
Dit kan tot uiterlijk 31 augustus a.s.
De uitnodiging, inschrijfformulier en agenda sturen wij in augustus naar u toe.

Drogmetica-worp en Etos Eigen Merk producten

Van verschillende collega’s kregen wij vragen over de mogelijke introductie van Etos Eigen Merk producten binnen onze Albert Heijn winkels. Ook het bestuur en de leden van de Etos Franchisevereniging hebben zich over die mogelijke ontwikkeling ernstige zorgen gemaakt. Er zijn indringende bezwaren geuit bij de Etos directie en vragen gesteld. De VAHFR heeft zich op het standpunt gesteld alleen accoord te kunnen gaan met invoering als die de volledige steun heeft van de Etos Franchisevereniging. Hun ernstige bezwaren en vragen hebben er intussen toe geleid dat de directies van Albert Heijn en Etos hebben besloten dat er géén Etos Eigen merk producten zullen worden verkocht buiten de eigen Etos kanalen. Dus ook niet bij u in de Albert Heijn winkels. Wij gaan er vanuit dat Albert Heijn bij de aanstaande Worp-wijziging met vervangende producten zal komen.

ABN Amro supermarktarrangement

Wij willen u informeren dat het supermarktarrangement van de ABN Amro gewijzigd is.
De premie is helaas vanwege schadestatistieken omhoog gegaan. De VAHFR heeft wat voordelen kunnen verkrijgen voor haar leden, deels als compensatie, te noemen:
· Gratis waardeverslag
· Beveiligingsclausule
· Gewijzigde collectiviteitsstaffel

Voor meer informatie (Lees verder)

Zomergroet Twan van Meel

Twan, zou jij een zomerwens voor onze leden willen schrijven ?” Natuurlijk doe ik dat, met liefde en plezier. Voor mijn gevoel zijn we ook dit jaar weer te vroeg bij de vakanties beland. Ik hoef u niet uit te leggen, dat de tijd vliegt wanneer je iets leuk vindt om te doen.
De combinatie winkel en bestuur, begint zich (na ruim anderhalf jaar voorzitter) een weg te vinden.
De drukte, de hectiek, elkaar enthousiasmeren en inspireren, zijn in beide functies iedere keer weer een leuke uitdaging.
Binnen onze winkel zijn wij dagelijks op zoek naar een ideale manier van samenwerken, winkelbeeld verbeteren en vervolgstappen maken.
En ook met Albert Heijn zijn we de afgelopen tijd op zoek geweest naar een ideale manier om samen te werken en vervolgstappen te maken.
Vorige week werd ik door een ondernemer aangesproken die het zo vervelend vond dat wij als bestuur nog steeds ruzie hebben met Albert Heijn.
Ik heb toen uitgelegd dat wij geen ruzie hebben, sterker nog, wij zijn ontzettend trots en blij met de formule Albert Heijn.
We hebben alleen een andere invulling en uitleg over onze franchise overeenkomst.Maar we zijn wederzijds druk met de zoektocht naar een oplossing, een oplossing die zorgt voor de ideale samenwerking. Wellicht dat een paar weken vakantie ons beiden tot nieuwe inzichten brengt.
Namens het gehele bestuur wens ik u een fijne vakantie.
Tot snel.

Met vriendelijke groet,
Twan van Meel

Foto: Twan en Corlinda van Meel

Nieuwsbrief 2017_6

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Save the date!

Op 14 september 2017 organiseert het bestuur twee regiobijeenkomsten. In de ochtend
(9.00 – 12.30 uur) in het noorden van Nederland en in de middag in het zuiden van Nederland (13.30 – 17.00 uur). Noteer het in uw agenda, de officiële uitnodiging met inschrijving volgt. Wij hopen u de 14de te ontmoeten tijdens de regiobijeenkomsten.

Vanuit KBG Re&C

Geruime tijd is de KBG Re&C druk geweest met de ontwikkeling van het VWO-boek, een hulpmiddel dat u aan het begin van de verbouwingsperiode wordt overhandigd door de Store Project Consultant (SPC) van AH Re&C. Het geeft u een indruk van hetgeen u te wachten staat tijdens deze periode en stelt u tevens in staat om op de juiste momenten te schakelen. Het is een levend document dat telkens wordt aangepast aan nieuwe formule-elementen.
De KBG Re&C heeft gevraagd om het document ook digitaal beschikbaar te maken. De mogelijkheden hiertoe worden op dit moment door AH onderzocht.

Vanuit KBG Financiën

Velen van u hebben inmiddels een offerte gekregen inzake WOO (Winkel op orde). Aan het bestuur en de KBG-leden zijn daarover veel vragen gesteld.
Het proces en de inrichting van WOO hebben hoge prioriteit bij de KBG Financiën en worden dan ook regelmatig besproken. De doelstelling is uiteraard om het proces ook voor franchise optimaal ingericht te krijgen. Wij verzoeken u uw vragen te stellen aan een van de genoemde personen in de begeleide brief van WOO. Er is ons toegezegd dat op elke vraag een degelijk antwoord zal komen van Hollander Techniek.

Opleidingen VAHFR

Vanaf september 2017 gaan de opleidingen weer van start. Op 13 september 2017 begint een nieuwe groep (A)SM Franchiseopleiding. Tevens start eind september 2017 een TL-groep, genaamd TOF 11. Mocht u nieuwe deelnemers willen aanmelden of heeft u vragen, neem dan contact op met Roos Griffioen (roos.griffioen@vahfr.nl).

Wij willen u nogmaals onder de aandacht brengen dat wij graag willen starten met een MBO 3 opleiding. De naam van de opleiding is “Eerste verkoper” en deze pilot is een samenwerking tussen VAHFR en NCVB. Omdat er per deelnemer per studiejaar een subsidiebedrag van maximaal € 2.700,- beschikbaar is van de overheid, kan de opleiding zeer interessant zijn voor u als ondernemer. Heeft u interesse of vragen, stuur dan een e-mail naar roos.griffioen@vahfr.nl.

Verenigingsreis Griekenland 2017

Het bestuur wil de organisatoren Masha Vos, Margreet Bun en Gé Happe hartelijk danken voor de fantastische VAHFR-reis naar Griekenland. De reacties van de leden die mee zijn gegaan waren zeer positief. Binnenkort kunt u foto’s en het verslag terugvinden op onze website.

Nieuwsbrief 2017_5

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Gebonden en ongebonden winkels.

Het bestuur is trots op het collectief binnen onze vereniging, met name de positie van ongebonden winkels maakt ons als vereniging sterk. Om het collectief nog meer te sterken, zijn wij als bestuur voornemens om u nog meer te informeren, over de voortgang van allerlei zaken.
Wanneer u geconfronteerd wordt met gedrag vanuit Zaandam om ons collectief schade aan te brengen, adviseren wij u om dat bij het bestuur te melden.

Voortgang onderhandelingsgesprekken met AH.

Jan Bun en Twan van Meel hebben namens de vereniging inmiddels een aantal gesprekken achter de rug. Op informele manier spreken zij met Wouter Kolk en Hendrik Jan Roel. Zowel AH als de VAHFR zijn beiden op zoek naar oplossingen. Het zal duidelijk zijn dat dit lastig is.
De rechter heeft een opdracht gegeven aan AH om met ons als franchiseondernemer aan tafel te gaan, om een manier te vinden om afspraken te maken voor de toekomst, op basis van transparantie en een goede borging van deze gemaakte afspraken. Daarnaast zijn we in gesprek om te proberen afspraken te maken om het verleden op een goede manier af te wikkelen. Het één kan niet zonder het ander. De gesprekken zijn positief en constructief, toch laat de uitkomst nog op zich wachten. Meerdere zaken spelen hierbij een rol.
Het bestuur en AH zijn er in ieder geval een groot voorstander van om met elkaar in gesprek te blijven. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat met onze winnende formule een oplossing mogelijk is. Wij houden u op de hoogte.

Procedure tegen Albert Heijn.

Zoals al verschillende keren met u is besproken, is het FACS team druk bezig met de voorbereidingen voor het indienen van de zogenaamde Memorie van Grieven. In dat stuk kunnen wij het Gerechtshof uitgebreid informeren waarom wij het niet eens zijn met het vonnis van de rechtbank Haarlem in onze zaak. Het gerechtshof heeft ons in eerste instantie de tijd gegeven tot begin juli om het stuk in te dienen. Hoewel daarna het gerechtshof ons nog enig uitstel zou kunnen geven, streven wij ernaar om toch begin juli onze hoger beroep kracht bij te zetten. Aansluitend krijgt Albert Heijn de gelegenheid om schriftelijk te reageren en bestaat de mogelijkheid voor beide partijen om nog een pleidooi aan te vragen. Al met al is het niet de verwachting dat er in 2017 nog een uitspraak van het Gerechtshof zal zijn.

E-commerce werkgroep

Onze werkgroep E-com is al een geruime tijd met AH bezig om een pilot voor te bereiden. Daarvoor hebben meerdere gesprekken plaats gevonden, met o.a. Selma Postma van AH. Ook hier loopt de werkgroep tegen een aantal uitdagende hindernissen aan, waar op dit moment over gesproken wordt. Eén van de doelstellingen van de werkgroep is om helder te krijgen wat een goed “online” verdienmodel voor al onze leden is, dit is ook de zoektocht van AH.
Wij hopen op korte termijn met de pilot te kunnen starten, wij zullen u ook dan weer nader informeren over de voortgang.

KBG Operatie

Deli worp week 42

Op dit moment vindt de pilot Streekgenoten plaats in 218 winkels, niet iedere winkel krijgt hetzelfde assortiment, alleen de lokale producten per regio. Slagers kunnen zich melden voor de pilot regionaal assortiment De worp in week 42 is gekoppeld aan de regio’s en aan het winkelprofiel. De KBG Operatie heeft zorgen geuit dat ondernemers zich dan minder goed kunnen onderscheiden doordat AH dit assortiment aan de worp toevoegt. Uiteindelijk wordt wel alles landelijk bestelbaar.

Nieuwe drogmetica worp week 45.

De nieuwe worp drogmetica vindt plaats in week 45. Voor Baarn 2 winkels is de impact niet zo groot en verandert er niet veel. Voor de 600 DNAH winkels is de impact wel groot en worden nieuwe meters ingedeeld. Deze winkels worden allemaal gebeld. Er wordt tijdens het telefonisch contact een lay out gemaakt die na het telefoongesprek toegezonden wordt met raming van de kosten van het benodigde inventaris. Bij Multifranchisers zal het met de SM worden opgepakt met een voorbehoud van de lay-out. Van tevoren wordt deze lay-out niet gedeeld. Het overzicht blijft beschikbaar voor de ondernemer en kan eventueel nog gewijzigd worden. In de worp drogmetica is er één meter bonus artikelen ingetekend, de leden van de KBG Operatie hebben aangegeven dit niet wenselijk te vinden. AH heeft laten weten dat dit een formule onderdeel is. Wij adviseren u, indien u dit niet wenst, het kenbaar te maken aan AH als u gebeld wordt over de lay-out in uw winkel. De KBG betreurt dat er weinig sprake is van klankborden tijdens de overleggen met AH.

KBG Formule

N.a.v. onze opvraag voor kandidaat ondernemers om mee te doen met pilots hebben wij heel veel reacties ontvangen.
Het is wel afhankelijk van de pilot hoe hoog de investering voor de ondernemer is. Meedoen aan een pilot kan ook het volgende risico betekenen: dat de pilot niet uitgerold wordt als formuleonderdeel en derhalve een kostenpost voor de ondernemer wordt.

Nieuwsbrief 2017_3

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Aandeelhoudersvergadering Ahold Delhaize

Op 12 april aanstaande vindt de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize (“AVA”) plaats. Wij hebben u in een e-mail van 11 maart gevraagd om daar samen met het bestuur van de vereniging aanwezig te zijn. Ook hebben wij aangegeven hoe u zich kunt aanmelden. Als u al aandelen Ahold Delhaize heeft, dan kunt u zich nog tot 5 april aanmelden bij uw bank. Als u op dit moment geen aandelen Ahold Delhaize heeft, dan kunnen wij verzorgen dat u als gast toch naar de AVA kunt komen.
Wij moeten dat wel uiterlijk op dinsdag 4 april van u horen via info@vahfr.nl, zodat wij de logistiek kunnen coördineren en verzorgen.
Wij hebben inmiddels van verschillende leden gehoord dat zij zich bij hun bank hebben ingeschreven om naar de AVA te komen. Als u ons dat nog niet heeft gemeld, vragen wij u om dat alsnog te doen.
Wij zullen u vóór 12 april nader informeren over wat er tijdens de AVA gaat gebeuren.

EAN-22 – Voedselveiligheid

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat Albert Heijn nog meer focus heeft gelegd op voedselveiligheid en de
Afbeeldingsresultaat voor EAN codeprocedures rond EAN-22 codes verscherpt. De vereniging heeft daar met Albert Heijn over gesproken. Wij delen de doelstelling ten aanzien van voedselveiligheid volledig, maar steunen de keuzes die Albert Heijn maakt als sancties bij vermeende overtredingen in het geheel niet. Ook heeft de vereniging voorwaarden gesteld en zijn er afspraken gemaakt met Albert Heijn dat eerst alle knelpunten door Albert Heijn worden opgelost. Bijvoorbeeld: het bleek niet mogelijk te zijn om bepaalde wél toegelaten producten in de systemen op te nemen. Dat geldt onder andere voor producten met buitenlandse EAN code en voor producten die eerder al een toelating van Albert Heijn hadden ontvangen. Ook functioneert het aanvraagproces voor een nieuwe toelating te traag. Het bestuur heeft de indruk dat franchisenemers producten die eerder wel waren toegelaten toch hebben gesaneerd omdat deze desondanks niet in de systemen van Albert Heijn in te voeren waren of omdat er druk vanuit Albert Heijn is uitgeoefend. Dat vinden wij geen goede situatie.
VRAAG AAN U: heeft u ook problemen of druk van Albert Heijn ervaren met het invoeren van op zich toegelaten producten?
U kunt het ons laten weten via info@vahfr.nl

KBG REC – Realize

Deze Klankbordgroep houdt zich op dit moment veel bezig met het terugdringen van onnodige kosten bij bouwen en verbouwen. Hopelijk kunnen wij binnenkort resultaten presenteren.
Energie-Audit: indien uw onderneming kwalificeert (meer dan 250 FTE, jaaromzet groter dan € 50 mln of een balanstotaal groter dan € 43 mln ), dan is de regeling rond de energie-audit voor uw onderneming mogelijk van toepassing. Deze regeling is uitvloeisel van de Europese Energie Efficiency Richtlijn (“EED”) en ziet toe op het systematisch verzamelen van gegevens over het actuele energieverbruik in de ondernemingen. Het uiteindelijke doel is om ondernemingen te stimuleren meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie. Ahold RE&C heeft de verplichtingen en mogelijkheden (inclusief voor franchise) in beeld gebracht bij het kernteam van de EED uitvoeringsorganisatie. Het kernteam EED heeft daarop een positief pre-advies gegeven aan Ahold. Als uw onderneming voldoet aan de hiervoor genoemde kwalificatie-criteria, en u dus ook een verplichting op dit gebied heeft, dan kunt u hierover met Ahold RE&C contact opnemen.

Subsidiemogelijkheden EIA: Bij het nemen van investeringsbeslissingen adviseren wij u om goed te letten op subsidiemogelijkheden via de Energie Investeringsaftrek (EIA). Met name bij verbouw-, of nieuwbouwprojecten. Tegenwoordig komen veel investeringen met een duurzaam karakter (bijvoorbeeld LED-verlichting) voor subsidie in aanmerking. De standaard procedure is dat AH RE&C bij dergelijke investeringen u, na de ondertekening van een investeringsovereenkomst, aanmeldt bij de firma Balance. Balance levert vervolgens alle gegevens aan bij de juiste instanties en handelt het hele proces van de EIA voor u af. Voor de werkzaamheden van de firma Balance worden geen extra kosten in rekening gebracht. Nota Bene: ondanks de activiteiten van Balance, blijft u echter zelf altijd verantwoordelijk voor het controleren van aanvragen en het tijdig indienen daarvan.
Als u een relevante investering niet via AH RE&C laat lopen, zult u zelf de subsidiemogelijkheden moeten benutten.

Mistgenerator: recent hebben veel collega’s een mistgenerator aangeschaft. Om te voorkomen dat na het inwerking treden van de mistgenerator gevaarlijke residuen achterblijven op producten heeft Albert Heijn inmiddels onderzoek verricht naar leveranciers van mistgeneratoren. Daarbij is in elk geval de firma Bandit onderzocht en inmiddels akkoord bevonden. De mistgenerator van deze firma mag dus toegepast worden. Mocht u besluiten om met een andere leverancier in zee te gaan, dan is ons advies om bij de betreffende leverancier vooraf een verklaring te vragen dat de mist onschadelijk is.

Keerkleppen: van verschillende collega’s horen wij dat zij de laatste tijd zijn aangeschreven (bijvoorbeeld door de firma StroOming) voor een jaarlijkse controle op de keerkleppen van het leidingwater. Wij krijgen diverse vragen hierover. Het periodiek controleren van de keerklep is een wettelijke verplichting voor onze winkels. Ahold heeft voor haar eigen winkels de controle ondergebracht bij Hollander Techniek. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.infodwi.nl/waterwerkbladen

Small projects: op dit moment loopt een pilot van drie maanden waarin wordt getest hoe er meer snelheid in het bestelproces kan worden gebracht voor projecten waarbij kleinere investeringen zijn gemoeid. Wij zullen u hierover later meer in detail informeren.

CBL fusten: van enkele leden hebben wij vragen gekregen over het bericht op het Infobulletin. Over nader belasten van CBL fusten (DC Oss). Over dit onderwerp is inderdaad met de vereniging overlegd. Wij hebben overeenstemming bereikt over de wijze van berekening van het verschil. U kunt des gewenst zelf nazien of die berekenwijze tot de gecommuniceerde uitkomst leidt.

FO Review: zoals u weet heeft u  op basis van uw lidmaatschap van de vereniging er recht op dat uw FO telkens bij het aangaan, wijziging en verlenging wordt getoetst door de advocaten van Ludwig en van Dam. Wij adviseren u met klem om van die mogelijkheid gebruik te maken.

Ook omdat de indruk bestaat dat Albert Heijn mogelijk enkele, op het oog kleine wijzigingen zonder ons akkoord wil doorvoeren. Mocht u hier tegenaan lopen, dan verzoeken wij u dat te melden bij Ton Croiset van Uchelen (ton.vanuchelen@vahfr.nl). Overigens vindt u het wel goedgekeurde model FO op onze website.

Het bovenstaande is een greep uit onze activiteiten. Eventuele suggesties van u zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VAHFR

Nieuwsbrief 2017_2

Geachte collega,

Met deze nieuwsbrief brengen met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van enkele onderwerpen die tijdens de meest recente bijeenkomsten van de Klankbordgroep Financiën aan de orde zijn gekomen.

ELF Alive

Dit onderwerp heeft onze grote aandacht en wij spreken telkens onze grote zorg uit omdat wij te veel fouten constateren en daar ook van onze leden feedback op ontvangen. In de Klankbordgroep en in pilot-groepen is veel aandacht besteed aan het realiseren van de doelstellingen om kosten te besparen en tegelijkertijd zekerheid te verkrijgen dat de goederenstroom zowel logistiek als financieel correct wordt afgehandeld. Voordat de uitrol in Tilburg is gestart, is uitgebreid proefgedraaid en zijn door ons voorwaarden gesteld. Albert Heijn heeft toegezegd deze voorwaarden na te komen: deze moesten vooraf zijn vervuld. Helaas blijkt de uitwerking door Albert Heijn onvoldoende. Desondanks is Albert Heijn ook vanuit DC Zwolle begonnen te werken volgens de ELF Alive systematiek. We zijn op dit moment intensief in gesprek om het proces te verbeteren en aan onze voorwaarden te laten voldoen. Wij hebben met klem gevraagd om de verdere uitrol naar andere DC’s op te schorten. Er zitten simpelweg nog te veel onvolkomenheden in het systeem.

AM&MG

Zowel in de KBG als in het reguliere overleg met de directie van Albert Heijn stellen wij aan de orde dat wij meer duidelijkheid willen hebben over de vraag wanneer een bepaalde activiteit door Category Management wordt georganiseerd of door de Ahold Media & Marketing Groep (AM&MG). Dat is van belang omdat AHF verschillende methodes hanteert om opbrengsten met ons te delen. Wij zijn het met die verschillende methodes niet eens en hierover met AHF in gesprek. Omdat er raakvlakken zijn met de procedure bij het Gerechtshof, betrekken wij ook onze FACS groep bij onze afwegingen. Zodra er meer over dit onderwerp bekend is, zullen wij u informeren.

BTW- en andere fiscaliteit

De terug te ontvangen of af te dragen BTW is op verschillende manieren aan de orde gekomen. Een financieel belangrijk aspect bij spaaracties is of (en zo ja hoeveel) BTW door ondernemers moet worden betaald als gevolg van keuzes die Albert Heijn maakt bij de prijs op bouw van de te sparen producten. Wij hebben de indruk dat die keuzes nadelig zijn, en zijn daarover in overleg, ook met een externe specialist. Overigens hebben wij met Albert Heijn kunnen afspreken dat vanaf nu bij spaaracties steeds het zelfde aantal spaarzegels aan klanten wordt verstrekt, ongeacht of de klant in de fysieke winkel boodschappen doet of online.
Ook is gesproken over de gevolgen van een uitspraak van de Hoge Raad over de af te dragen BTW ten aanzien van sommige zonnebrand en tandpastaproducten. U bent hierover al apart geïnformeerd.
Tenslotte is over deelname aan het belastingconvenant gesproken. Het resultaat hiervan was dat wij een wervingscampagne zijn gestart, met als gevolg dat inmiddels ongeveer 40 franchise-winkels zich extra hebben aangesloten bij dit convenant en nu meer dan 200 winkels deelnemen. Een mooi resultaat. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan kan dit alsnog, ook voor de cijfers uit het jaar 2016.

Varia

Bol.com: wat is het verdienmodel voor franchisenemers en wat voegt dit toe aan de exploitatie van een winkel?
Airmiles: samen met de ETOS en Gall&Gall vereniging onderzoeken wij of dit systeem in financiële zin correct wordt toegepast volgens de oorspronkelijke afspraken.
Investeringsubsidies: met Albert Heijn is besproken hoe ondernemers meer gebruik kunnen maken van bestaande subsidieregelingen bij verbouwingen en dergelijke. De KBG REC neemt dit stokje verder over en bekijkt in hoeverre deze informatie in het VWO-boek opgenomen kan worden.
POSA: de externe accountant van Ahold Delhaize, PWC, heeft zoals gebruikelijk het POSA stelsel voor het jaar 2016 beoordeeld. En binnen haar doelstellingen als accountant en binnen beschreven kwalificaties dit systeem als effectief beoordeeld. Vanuit de KBG is overigens een werkgroep gestart om samen met Albert Heijn te werken aan een verbeterd POSA systeem. Maurice Kleijnen en Toine ten Have begeleiden namens de KBG dit proces.
Service artikelen, koopzegels en spaarzegels: al deze voorbeelden, en meer, vormen het onderwerp van doorlopende gesprekken. Wij proberen daarbij inzicht te krijgen in financiële en administratieve processen, deze te verbeteren en proberen eventuele antwoorden te vertalen in nadere afspraken.

Het bovenstaande is een greep uit onze activiteiten. Als u suggesties heeft voor andere te behandelen onderwerpen, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Klankbordgroep Financiën

Nieuwsbrief 2017_1

Geachte collega,

Met deze nieuwsbrief brengen wij weer enkele interessante zaken onder uw aandacht.

BALV

Op 24 januari jl. was de leden-informatieavond in Soest. De opkomst was enorm, waarvoor onze grote dank. Wij hebben u meegenomen in onze stappen en strategie op allerlei gebieden. Gezien de opkomst waardeert u deze manier van communiceren.
Naar aanleiding van de presentatie van Roger Kleijnen (e-com pilot) en de ontstane discussie, hecht het bestuur er waarde aan te benadrukken dat zij belangstelling heeft om alle inmiddels opgedane ervaringen met PUP’s te ontvangen. Zowel van degenen die zich op de avond zelf melden als van anderen. Inmiddels is al met verschillende leden contact gezocht en is door hen (uiteraard) de bereidheid getoond om de informatie met het bestuur en de pilot-groep te delen.

KBG Financiën en KBG REC

De eerstvolgende klankbordgroepen zullen plaatsvinden in de week van 6 februari.

Afbeeldingsresultaat voor tabaksverkoop KBG Formule – Afdekken Sigaretten

Op 26 januari jl. is uitgebreid overlegd over de nieuwe wetgeving voor tabaksverkoop. Er zijn drie stappen in de huidige en komende wetgeving: (1) foto’s op de verpakkingen, (2) leesrichting van de waarschuwingstekst op verpakkingen en (3) afdekken van de verpakkingen. Conclusie van AH en de KBG is dat op zeer korte termijn met name een oplossing moet worden gevonden voor Baarn II winkels. Dat betreft nog 17 franchisewinkels met een 1.0 of 2.0 tabakskast die voor 17 mei aanstaande aan de wet moeten voldoen. Zeker omdat verwacht wordt dat direct zal worden gehandhaafd. De betreffende ondernemers zullen op zeer korte termijn benaderd worden door AH met een uitgebreide uitleg en met enkele alternatieve oplossingen, meer of minder kostbaar. U ontvangt van Albert Heijn de opties welke voor uw winkel relevant zijn. Om tijdig aan alle wettelijke eisen te kunnen voldoen dient u voor 10 februari aanstaande het door u gekozen alternatief door te geven.

KBG Operatie

Besproken is dat sinds kort een team werkt aan het inzichtelijk maken van restanten in onze magazijnen. Denk aan week- en dag-restanten, worprestanten (uit assortiment), actie-, en rad-restanten. Wij verwachten de eerste resultaten na periode 3 te ontvangen.
Artikelen van andere ketens (Plus, Superunie …): Er worden regelmatig artikelen van andere ketens geretourneerd. Het verzoek is om daarvan een foto met afleverdatum naar info@vahfr.nl te mailen, met vermelding van het betreffende DC.
Bezorging Bonusfolder: AHF heeft kort geleden een e-mail gezonden waarin aangegeven staat in welke gebieden géén bonus folder bezorgd wordt. Graag horen wij via info@vahfr.nl als er grote afwijkingen t.a.v. het huidige bezorggebied zijn. Wij zullen een en ander dan opnemen met AHF.
Enquêtes: er is veel respons op de enquêtes van Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Dank daarvoor. De resultaten zijn binnenkort te vinden op de website en worden met AHF besproken.

Appie-deals

Logo Appie dealsVia SAM bent u recent weer op de hoogte gebracht van een nieuw initiatief: Appie-deals. Hiermee is het voor alle medewerkers van Albert Heijn, zowel van WWM en als van franchisenemers mogelijk om gebruik te maken van voordelige aanbiedingen van derde partijen. Eventuele deelname van medewerkers heeft geen enkele invloed op de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling.

Belastingconvenant

Veel van onze leden zijn deelnemer aan het belastingconvenant. Zoals bekend is er een driehoeks-overeenkomst tussen de Belastingdienst, Albert Heijn en de VAHFR, met als doel, door middel van zogenaamde horizontale controle, het aantal individuele controle-onderzoeken te verminderen. De afspraken hebben betrekking op het handelsgedeelte van de winkelexploitatie. Eén of twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met alle betrokken partijen (AH, VAHFR en Fiscus). Steeds wordt geconcludeerd dat het convenant naar volle tevredenheid werkt.
Binnenkort zullen de leden die zich nog niet hebben aangemeld, individueel worden aangeschreven met nadere informatie, en met het verzoek om alsnog te gaan deelnemen. Wij adviseren dat sterk.

Verenigingsreis

Zoals u weet zal in 2017 de verenigingsreis naar Griekenland gaan en wel van 11 tot 16 juni 2017. Het organisatiecomité laat weten dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Verdere informatie vindt u hier. U kunt zich aanmelden door retourneren van het inschrijfformulier, zie bijlage.

SAVE THE DATE: Jaarvergadering VAHFR 14 maart 2017

Hoewel de ALV van 24 januari nog vers in het geheugen ligt, vragen wij alvast uw aandacht voor de traditionele jaarvergadering. Deze ALV zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 14 maart. Houdt u op deze dag de middag en avond vrij. De uitnodiging met daarin de informatie heeft u inmiddels ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VAHFR