Nieuwsbrief 2018_8

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

NIX18

In de overlegvergadering met AH Franchise hebben wij de audit resultaten besproken van de NIX18 controles vanaf 2016. Het goede nieuws is dat de scores van Franchisewinkels de laatste jaren een stap hebben gemaakt richting de scores van de WWM winkels. Op de kassacontroles scoren we nu rond de 80% en op de zelfscancontroles rond de 70%. Met het oog op de toename van het aantal winkels met zelfscan, een belangrijk aandachtspunt.
Op SAM staat alle informatie om samen met jouw team te gaan voor de 100% score. Ook de operationeel managers kunnen jullie van informatie voorzien. Het gaat echter vooral om de wil en betrokkenheid op dit onderwerp. AH Franchise is op zoek naar een nieuwe aanpak en/of middelen om de volgende stap te maken en heeft ons gevraagd ideeën aan te leveren.
Albert Heijn mág bij wet geen alcohol verkopen aan jongeren onder 18 jaar en wil dat ook absoluut niet. Dat geldt dus voor ons allemaal.

Bijbanen en scholieren

Albert Heijn is, naar aanleiding van een klacht, aangesproken door het College voor de Rechten van de Mens op het refereren aan “de goede combinatie van een bijbaan met school”. Het College vindt dat hierbij ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt op basis van leeftijd en heeft AH gevraagd om in alle wervingsmiddelen die verwijzen naar school of andere vormen van opleiding te verwijderen. Hoewel AH de mening van het College niet deelt, is toch besloten om hier als grootste bijbaan werkgever gehoor aan te geven. Inmiddels zijn de wervingsmiddelen en website communicatie aangepast.

Bij een recente online check, blijkt een aantal franchisenemers in hun arbeidsmarktcommuni-catie ook te verwijzen naar de goede combinatie van een bijbaan bij AH met school. HR is een eigen verantwoordelijkheid van de franchisenemer. Echter omdat de buitenwereld geen onderscheid ziet tussen uitingen van AH en franchisers, wordt u allen verzocht ook in uw wervingscommunicatie niet meer actief of expliciet de combinatie van school (of een andere opleiding) en een bijbaan bij AH te promoten. Vanaf oktober doet het College nieuwe controles.

Vertrek Roos Griffioen

Een nieuwe richting met nieuwe uitdagingen. Dat is waar ik na bijna 6,5 prachtige jaren bij onze vereniging voor gekozen heb.

Het begon allemaal in 2012 met de verkoop van onze twee AH winkels in Amsterdam. Na een sollicitatieprocedure bij de VAHFR ontving ik het mooie bericht dat het bestuur mij uit alle kandidaten had gekozen om de vereniging in alle veelzijdigheid te mogen ondersteunen. Een geweldige uitdaging op het juiste moment. Mijn avontuur begon nadat ik tijdens de regiobijeenkomsten de kans kreeg om mijzelf aan de leden voor te stellen.

Wat volgde was een aaneenschakeling van verschillende taken, wisseling van bestuursleden en verschillende KBG’s en betrokkenheid als regisseur VAHFR bij de vele diverse dossiers, waar wij als vereniging mee te maken hebben. Ik heb enorm veel geleerd, me geen dag verveeld en -vooral- genoten van de intense contacten met onze ondernemers in het veld, de supermarktmanagers, teamleiders en medewerkers van de verschillende winkels.

Nu is het opnieuw tijd voor een nieuwe uitdaging. Vanaf oktober start ik met een HBO opleiding om van daar uit te kijken welke nieuwe kansen en mogelijkheden er op mijn pad zullen komen. Vanzelfsprekend blijf ik AH en onze vereniging altijd een warm hart toedragen.

Het bestuur en alle VAHFR leden wil ik graag bijzonder bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.

De VAHFR en alle leden wens ik het allerbeste!

Roos Griffioen

Operationeel

KBG Operatie

Het bestuur en de KBG Operatie leden willen Jacob Hoogeveen heel hartelijk bedanken voor de ruim 8 jaar die hij heeft deelgenomen aan KBG Operatie. Jacob heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de KBG Operatie. Afgelopen KBG Operatie is hij daarom in het zonnetje gezet. Jacob en zijn vrouw Anneke gaan samen genieten van meer vrije tijd. We wensen Jacob en Anneke het allerbeste!

Mutatiecode 13

Velen van u hebben de afgelopen 2 weken ongetwijfeld te maken gehad met rariteiten in de vernietigingen en voorraadverschillen, zoals getoond in Pallas. Medio dit jaar heeft AH ons aangegeven te gaan starten met een nieuwe mutatiecode (13), waarna wij hebben aangegeven graag te klankborden over zulke onderwerpen. Inmiddels bent u via de OM geïnformeerd hierover en is er een call geweest met een aantal klankbordgroepleden. Er is besloten dat vanaf week 47 deze mutatiecode voor Franchise gestopt wordt. Mocht u vragen hierover hebben, dan vragen wij u vriendelijk deze te stellen via de OM. Tijdens de regiobijeenkomsten zal hierover verder worden gesproken.

Schoolcampus

KBG Operatie is druk geweest met de input vanuit de winkels dat er veel restanten over waren van Schoolcampus artikelen. Nu is bekend gemaakt dat alle Schoolcampus artikelen op 0 zijn gesteld en binnenkort worden vergoed. Zie ook taakbericht op SAM van woensdagochtend 26 september.

KBG Formule

Offer Engine.
Zoals u weet staan wij als bestuur volledig achter de commerciële mogelijkheden van de Offer Engine, maar vinden wij het van belang om de financiële onderbouwing te kennen en inzicht te hebben in de opbrengsten van de noodzakelijke investeringen. Hierover stelden wij vragen aan AH, waarop wij inmiddels een hoofdzakelijk commercieel onderlegd antwoord ontvingen. Daarom blijven we in gesprek met AH en hopen we u op korte termijn nader te kunnen informeren.

Afgelopen KBG Formule (06-09-2018) hebben ondernemers Leon van Gameren en Fokko Kip deelgenomen aan de vergadering. We zijn zeer verheugd beide heren welkom te heten in de KBG Formule.

Van het bestuur

Afscheidsreceptie Dick Boer

Maandag 14 september waren mijn vrouw Corlinda en ik en een aantal collega franchise-ondernemers uitgenodigd bij de afscheidsreceptie van Dick Boer. Deze feestelijke gelegenheid vond plaats in de Hermitage in Amsterdam. Na ontvangst werden we doorverwezen naar een zaal, waar op een podium Dick Boer in het zonnetje werd gezet. Onder leiding van Sacha de Boer, werden thema’s besproken waar Dick zich de afgelopen jaren voor ingezet had. Ook de betrokkenheid van franchise-ondernemers had Dick de afgelopen jaren als zeer bijzonder ervaren. Een AH film-crew had vooraf bij Daniel Luitjens uit Axel (geboorteplaats van Dick Boer) een filmpje opgenomen over lokaal betrokken AH ondernemerschap. Dit werd tijdens het officiële gedeelte getoond op de vele beeldschermen.

De burgemeester van Heemstede kwam als een ware verrassing de zaal binnen en reikte Dick Boer een lintje uit, Officier in de Orde van Oranje Nassau. Er volgde een luid applaus.


Foto: Distrifood

Als afsluiter mochten we in de foyer het glas heffen met elkaar en was er gelegenheid om Dick persoonlijk te bedanken en succes te wensen met zijn verdere toekomst.

Inmiddels zijn Corlinda en ik ruim 17 jaar franchisenemer bij Albert Heijn, deze afscheidsreceptie was voor mij een soort schoolreünie. Veel directieleden en oud directieleden gezien en gesproken en het was bijzonder om hierbij aanwezig te mogen zijn.

Twan

Agenda

Regiobijeenkomsten

Zoals u weet vinden er in oktober 2 regiobijeenkomsten plaats: 3-10 Zwolle en 31-10 Vught.
Heeft u zich nog niet aangemeld dan is dat uiteraard nog mogelijk. Stuur een e-mail naar info@vahfr.nl en geef aan bij welke bijeenkomst(en) u aanwezig wilt zijn. Op de agenda staan de volgende punten:
– InLine
– Update beleidsplan (Berenschot) met tevens de mogelijkheid om uw mening te ventileren. Uw inbreng is van groot belang!
– Nieuwe ontwikkelingen vanuit KBG’s
– Update onderhandelingen met AH

Ontwikkelingsprogramma voor franchise kinderen

Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat zowel de ondernemers als de kinderen van de ondernemers soms zoekende zijn naar wat de jongere generatie nodig heeft om hun eigen weg binnen of buiten de onderneming te vinden. Vanuit de opleidingscommissie willen we graag inzichtelijk krijgen of er interesse is en hoe groot de interesse is om een ontwikkelprogramma voor franchise kinderen te starten. Wij zijn alvast begonnen met brainstormen over een programma voor franchise kids in samenwerking met Mind Work Productions. Het idee is om het programma te splitsen in twee delen, namelijk een individueel programma (denk aan o.a. persoonlijkheid scan, inzichtelijk maken van je sociale kaart, loopbaan coaching) en een groepsprogramma (outdoor challenge, inspiratie proeverij, thematische intervisie, exchange programma). De groep zal uit maximaal 12 deelnemers bestaan en de kosten van het ontwikkelprogramma bedragen rond de € 4.200 exclusief btw. Heeft één van uw gezinsleden interesse in dit programma, mail dan naar info@vahfr.nl. Ook kunt u mailen voor aanvullende vragen of opmerkingen.

Geplande vergaderingen KBG’s en Bestuur

– 1 november KBG Formule
– 8 november KBG Re&C
– 9 november KBG Financiën
– 14 november Bestuur
– 15 november KBG Operatie

Nieuwsbrief 2018_7

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

WhatsApp groep

In september ontvangt u via de e-mail het verzoek medewerking te verlenen om uw mobiele telefoonnummer te mogen gebruiken voor de VAHFR WhatsApp groep. Het doel van deze WhatsApp groep is om updates te delen naar aanleiding van overleggen, actuele ontwikkelingen, reminders en bezigheden van de bestuursleden. U ontvangt alleen berichten van bestuursleden en u kunt alleen naar hen reageren. Wij rekenen op uw medewerking.

Enquête InLine

De InLine enquête is de best ingevulde enquête ooit vanuit de VAHFR, maar het kan nog beter!!!
Tot nu toe hebben 113 ondernemers de Inline enquête ingevuld waarvoor onze dank. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan bewijst u ons een enorme dienst om dit alsnog te doen. De enquête staat nog tot eind van deze week open. Na de sluitingsdatum analyseren wij de resultaten en gaan we kijken welke algemene deler we eruit kunnen halen. We zullen de uitkomst van de enquête eerst geaggregeerd met u delen en daarna met AH. De antwoorden zullen niet herleidbaar zijn naar de ondernemer, winkel of plaats. AH zal dus alleen de algemene uitkomst per vraag te zien krijgen. In de volgende regiobijeenkomsten (in oktober) presenteren wij u de resultaten van de enquête, tevens geven wij dan een update over waar we nu staan met betrekking tot de case InLine (voortbordurend op de afgelopen regiobijeenkomsten).

ABN AMRO/mistgeneratoren

Als u gebruik maakt van de collectieve verzekeringspolis van ABN AMRO dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een brief gekregen met de mededeling dat de polisvoorwaarden zijn veranderd. De verzekeringsmaatschappij stelt vanaf 1 november aanstaande verplicht dat u beschikt over een gecertificeerde mistgenerator als extra beveiligingsmaatregel. Gezien het verplichte karakter heeft ABN AMRO gemeend u tegemoet te komen met een substantiële korting op de installatie; deze is met u gedeeld in de brief. VAHFR heeft gevraagd om een overgangsregeling voor ondernemers die zeer recent reeds op eigen initiatief eenzelfde maatregel hebben genomen, dan wel op korte termijn een verbouwing gaan doen (ter voorkoming van dubbele investeringen). Advies is in elk geval om dit bij uw tussenpersoon te melden; ABN AMRO buigt zich hier namelijk momenteel over. Er is vanuit KBG Re&C de bevestiging ontvangen dat de nieuwe mistgeneratoren voldoen aan de eisen voor de voedselveiligheid van de producten in de winkel.

Beleidsplan/Berenschot

Zoals u weet zijn wij een traject rondom een strategische heroriëntatie gestart, met als doel een nieuw en toekomstgericht beleidsplan (2018 – 2025). Dit beleidsplan moet de vereniging een heldere koers geven en handvatten voor haar activiteiten.

Wij hebben hiervoor de ondersteuning gevraagd van adviesbureau Berenschot. Velen van u hebben de adviseurs van Berenschot tijdens de ledendagen ontmoet tijdens een verkennen-de discussie.

In juni hebben wij u verzocht om de enquête van Berenschot in te vullen om zo veel mogelijk input vanuit de leden op te halen. De nieuwe strategie moet immers de leidraad worden voor de vereniging om haar leden te vertegenwoordigen en ondersteunen. De strategie moet daarom zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de leden.

Wij zijn heel blij te kunnen melden dat 70% van de leden gehoor heeft gegeven aan deze oproep. We zijn trots op de getoonde betrokkenheid. Dank hiervoor!

Op verzoek van Berenschot hebben wij een representatieve groep van vijftien leden samengesteld. Met deze groep zal Berenschot de strategie in enkele bijeenkomsten vormgeven. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op 9 juli, de volgende sessie zal op 24 september zijn.

In oktober is er een concept strategisch plan, waarin uiteraard ook de gekregen inzichten uit het ledenonderzoek verwerkt zijn. We zullen tegen die tijd, samen met Berenschot, bepalen hoe wij u allen het beste kunnen informeren over dit concept en het mogelijke vervolg om te komen tot een governancestructuur die aansluit bij de gekozen strategie en een advies voor de versteviging van het bestuursbureau.

In onze optiek zetten we hiermee belangrijke stappen om samen met u als VAHFR uw belangen, nu en in de toekomst, zo goed mogelijk te kunnen blijven behartigen in de turbulente retailmarkt.

Mocht u nog input willen geven aan Berenschot dan kan dat via p.pietersma@berenschot.nl of s.wagenaar@berenschot.nl.

Website VAHFR

In oktober wordt de vernieuwde website van de VAHFR gelanceerd. Wij houden u op de hoogte.

Operationeel

KBG Operatie

Instock
Wij hebben u benaderd tijdens de regiobijeenkomsten in mei of u interesse had om mee te doen aan het project Instock georganiseerd door AH.

In het kort de uitleg hoe u mee kunt doen: Door bruikbare onbewerkte AGF (het groente & fruit eiland) apart te scheiden en retour te sturen (naar Zaandam), minimaal 4 dagen per week. In de bijlage treft u de Instock presentatie van AH aan.

Afgelopen KBG Operatie (23 augustus) hebben ondernemers Pedro van den Heuvel en Jan Temmink deelgenomen aan de vergadering. Op 13 september zal John Kamphuis deel-nemen aan de vergadering. We zijn zeer verheugd de heren welkom te heten in de KBG Operatie.

Wij krijgen veel reacties over het slechtere winkelbeeld van de winkels (lege schappen, hoge derving, slechte kwaliteit vers etc.) en transport. Al deze punten staan hoog op de agenda van KBG Operatie.

Van het bestuur

Kennismaking met Frans Muller

Op 1 juli startte Frans Muller als nieuwe CEO van Ahold-Delhaize. Tijd voor een kennismaking met de VAHFR! Dat gesprek vond plaats op 16 augustus tussen Twan van Meel en Robert Pijselman (medeonderhandelaar in de gesprekken met AH) namens de VAHFR en Frans Muller en Anneke de Vries namens Ahold-Delhaize.

Het was een alleszins plezierige bijeenkomst, waarbij in alle openheid over zeer uiteenlopende zaken werd gesproken. Aan de orde kwamen onder meer de lopende rechtszaak, de situatie met betrekking tot online/e-commerce en natuurlijk de rol van onze franchisevereniging. Overkoepelend thema van de kennismakingsbijeenkomst was natuurlijk onze gemeenschappelijke toekomst en de samenwerking tussen de VAHFR en AH die daarvoor nodig is. De heer Muller sprak grote waardering uit voor het ondernemerschap van franchisers.

Nieuwe onderhandelingsgesprekken met AH staan gepland voor 12 en 13 september. We geven dan een vervolg aan de eerdere gesprekken, die voor de zomervakantie plaats-vonden. In een select gezelschap zullen we dan met elkaar verder spreken over het onderwerp “vertrouwen” en wat er voor nodig is om het wederzijds vertrouwen nog sterker te maken. Tijdens de aankomende regiobijeenkomsten (3 en 31 oktober) geven we u een update van deze gesprekken.

Persoonlijk woord van Twan na de zomer

We naderen weer het einde van de zomervakantie. Nog een aantal medewerkers is onderweg, maar ook die komen binnen enkele weken weer terug.

Het is ieder jaar een uitdaging om de planning met onze medewerkers in de winkel zo met elkaar af te stemmen dat alles door kan draaien en onze klanten geen last hebben van hun welverdiende afwezigheid.

Dat is gelukt. Onze “zomerdip” omzet was door de aanhoudende warmte in de vakantie-weken zelfs beter dan in 2017!

Bij collega ondernemers aan de kust of in het land bij grote campings zijn deze weken verre van een “dip”. Hier is het ware topsport! Ik heb enorme bewondering voor de ondernemers die deze piekdrukte en hectiek jaarlijks meemaken, met een weekomzet die een keer verdubbelt of nog meer…..

U zult het wel herkennen… Na de vakantie heb je eigenlijk altijd het voornemen om relaxed en ontspannen aan de nieuwe werkweken te beginnen. Maar na een paar dagen merk je dan toch dat je weer in de bekende modus zit, om vooral zoveel mogelijk in één dag te plannen. Dat was voor mij niet anders.

Onze winkel, de organisatie, het winkelbeeld, voorbereiden verbouwen, VAHFR bestuurs-werk, ondernemersvereniging bestuurswerk, teveel om op te noemen. Ik spreek nu vooral namens mezelf, maar volgens mij zit in iedere ondernemer die drive om met energie, passie en bevlogenheid alle borden in de lucht te houden en onze doelen te bereiken. Ik zou dit voor geen goud willen missen… En daarom is het ook weer fijn dat de vakantie voorbij is…

Dit jaar zijn wij met het gezin naar Griekenland geweest. Eerst een paar dagen Athene en daarna met een Ferry boot eilandhoppen en met een gehuurde Fiat Panda een eiland rondcrossen . Natuurlijk loop je supermarkten of delicatessezaken binnen en bekijk je andere formules. Dit doen we met exact dezelfde drive. En ook deze tijd met mijn gezin zou ik voor geen goud willen missen…!

Succes allemaal weer en tot snel.

Twan

Agenda

Regiobijeenkomsten

Zoals aangegeven in Nieuwsbrief 2018- 6 willen wij u hierbij mededelen dat de nieuwe data van de regiobijeenkomsten bekend zijn, namelijk 3 oktober a.s. voor regio Noord en 31 oktober voor regio Zuid. U ontvangt nog een officiële uitnodiging met daarin de tijden, locaties en de agenda. Omdat er na de laatste bijeenkomsten veel positieve reacties zijn binnengekomen over de nieuwe setting (meer interactie, carrousel met verschillende onderwerpen, kleinere groepen) heeft het bestuur besloten het opnieuw zo te gaan doen. Mocht u onderwerpen hebben die u graag zou willen bespreken dan kunt u dit mailen aan info@vahfr.nl.

Geplande vergaderingen KBG’s en Bestuur

– 6 september KBG Formule
– 12 september Bestuur
– 13 september KBG Operatie
– 21 september KBG Financiën
– 27 september KBG Re&C
– 4 oktober KBG Operatie
– 10 oktober Bestuur

Pilot opleiding de perfecte vulshift

In de Nieuwsbrief 2018-4 hebben wij gevraagd naar enthousiaste deelnemers die een pilot willen draaien genaamd “de perfecte vulshift”. Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat de pilot eind september gaat starten en dat deze duurt tot oktober. Wij houden u aangesloten over de uitkomsten van de pilot.

Nieuwsbrief 2018_6

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

Organisatiegroep ALV 2019

In de laatste nieuwsbrief en tijdens de regiobijeenkomst is een oproep gedaan aan de leden die interesse en zin hebben om de Algemene Ledenvergadering te organiseren om zich aan te melden. Wij hebben één aanmelding ontvangen van een ondernemer. Het zou fantastisch zijn als er nog een paar leden zijn die zich willen aansluiten. Heeft u interesse, en wilt u ons daarbij ondersteunen, stuur dan een e-mail aan info@vahfr.nl.

VAHFR reis Zuid-Afrika 2018

Het bestuur wil Masha Vos en Gé Happe hartelijk danken voor het organiseren van de Verenigingsreis naar Zuid-Afrika. Het was dit jaar een speciaal jaar met de viering van het 10-jarig bestaan van de Albert Heijn Foundation. Tevens prachtige en interessante bezoeken aan West Falia, Komati, Kaross & Group 91, Mouton & Carmien, Stellenbosch en Kaapstad.

VAHFR Jongerenreis

Op 29 juni jl. hebben we namens de jongerenreis-commissie een e-mail gestuurd aan alle leden voor een jongerenreis die 28 en 29 september a.s. gaat plaatsvinden. Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud en heb je interesse, dan heb je nog tot 29 juli a.s. de tijd om je in te schrijven. Voor vragen en/of meer informatie mail naar susanklaver@outlook.com of naar info@vahfr.nl.

WhatsApp groep

Sinds kort is het mogelijk om een WhatsApp groep te maken waar alleen door de beheerder informatie kan worden gedeeld. Reageren op de berichten waarbij iedereen de reactie ziet is niet mogelijk, maar reacties worden alleen gezien door de beheerder. Het bestuur denkt dat het een makkelijk communicatiemiddel is om iedereen snel te bereiken met korte updates en belangrijk nieuws en wil hiermee een proef draaien. Wij gaan u op korte termijn vragen naar het telefoonnummer waarop u de WhatsApp berichten wilt ontvangen.

Hotspots/LED verlichting

U heeft uw keuze al moeten maken voor eventuele LED verlichting van de Hotspots. Helaas hebben wij u hierover niet voor 24-06 een advies kunnen geven vanwege de korte reactie termijn in het SAM bericht. Het bestuur is nog steeds met AH in overleg inzake Hotspots.

Berenschot Beleidsplan

Er is op 18 juni jl. door Berenschot een enquête verstuurd aan alle leden inzake het Beleidsplan. Er hebben tot nu toe 110 ondernemers gereageerd. De sluitingsdatum van de enquête was op donderdag 5 juli. Maandag 9 juli a.s. vindt de eerste sessie plaats van de stuurgroep beleidsplan, die bestaat uit een mix van bestuursleden, ondernemers en Berenschot. Na de vakantieperiode vindt een vervolgsessie plaats, we houden u op de hoogte.

Enquête InLine

U ontvangt op korte termijn van de VAHFR een enquête over InLine. Tijdens de regiobijeenkomst is dit onderwerp besproken. In eerste instantie had Albert Heijn geopperd de enquête te versturen en vervolgens de resultaten te delen met het bestuur. Veel aanwezige leden hebben tijdens de regiobijeenkomst kenbaar gemaakt wel mee te willen doen aan de enquête maar alleen als deze zou worden verstuurd vanuit de VAHFR. Het bestuur benadrukt zorgvuldig om te gaan met de uitslagen. Wij willen u erop wijzen dat enquêtes heel belangrijk zijn om uw mening, ideeën of zorgen aan het bestuur kenbaar te maken. Met het invullen ervan heeft u direct invloed op de gesprekken met AH over InLine en aanverwante onderwerpen. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Operationeel

KBG Operatie

Heeft u simkaarten die over de datum zijn, meldt dit dan via SCC, dan krijgt u het dervings- bedrag vergoed.

KBG Re&C

TIB
Vanuit Re&C is besloten om meer bestelbaar te maken via TIB.

Een aantal zaken dat tot op heden als small project moest worden aangelopen kan per heden worden besteld in TIB. De lijst met artikelen die via TIB kan worden besteld is Format specifiek en Re&C voegt hier nog steeds producten aan toe. Kijk daarom als u iets nodig heeft voor de winkel eerst in TIB of dit bestelbaar is en weet dat we in batches hier steeds meer aan toevoegen!
De reden van deze verandering is dat AH probeert kleinere aanpassingen aan de winkels sneller en eenvoudiger te laten verlopen.
Zo wordt het iedere dag een beetje beter. Het factureren zal blijven geschieden via Peoplesoft. Op dit vlak verandert er dus niets voor u.

Tevens willen we u nog attenderen op het feit dat AH Re&C de facturering van de TIB bestellingen eind 2017 heeft stopgezet. Dit had twee redenen:
1. De facturatie was niet in alle gevallen aan de juiste juridische bedrijfsnaam.
2. De factuur gaf niet de juiste informatie over de bestellingen in TIB.

Beide problemen zijn opgelost, daarom zal AH begin juli de facturatie weer starten. AH haalt dan de facturatie van afgelopen half jaar in één keer in. Op de TIB facturering zal per artikel het VO-nummer staan. Dit nummer kunt u nazoeken in de TIB applicatie zelf en daarmee terugzoeken wat en wanneer er is besteld.

Van het bestuur

Zomergroet

Wat een leven, net terug uit Zuid-Afrika en de koffers kunnen weer gepakt worden voor onze zomervakantie. Afgelopen week hebben we op onze AH Made Facebookpagina een post geplaatst, over onze verenigingsreis naar Zuid-Afrika. Enthousiast vertel ik aan klanten en medewerkers de bijzondere en indrukwekkende momenten die we met elkaar gedeeld hebben. Samen met AH collega-ondernemers en AH directieleden leveranciers bezoeken, projecten van de AH Foundation bekijken en natuurlijk op safari. De onderlinge sfeer was erg goed.

Zoals u misschien weet, zijn er inmiddels weer gesprekken met AH over onze relatie. Wouter Kolk en ik zijn het erover eens dat die relatie beter moet, in het belang van AH, de ondernemer en de klant. Deze gesprekken vinden plaats in klein gezelschap, waar Anneke de Vries en ik deel van uit maken. Deze gesprekken zijn constructief en positief, we vinden dat we er goed aan doen om vooral ook te benadrukken wat wel goed gaat en dat is veel. We hebben met elkaar afgesproken dat we in september afstemmen of we op de goede weg zijn. En dat we voor 01-01-2019 een gezamenlijk resultaat kunnen benoemen.

Wouter en ik hebben deze reis gezamenlijk een boom geplant, voor de AH foundation. Voorafgaand aan deze tuinier-activiteit, hebben we benoemd dat deze boom symbool staat voor de gesprekken die we op dit moment voeren. Samen werken aan groei. Tijdens de reis is ons uitgelegd dat het 10 jaar duurt voordat je van een avocado boom kunt oogsten. Laten wij ervan uitgaan dat we eerder de vruchten kunnen plukken.

Natuurlijk begrijp ik dat niet iedere ondernemer in de gelegenheid is om mee te gaan met een VAHFR reis. Maar een eerstvolgende VAHFR reis zou ik toch nog eens serieus overwegen, het samen zijn levert echt iets op. De volgende reis heeft de bestemming België.

Ik wens u namens het bestuur een fijne zomervakantie, geniet van de momenten met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Twan van Meel

Agenda

Beleidsplan Berenschot Sessie

9 juli en 24 september a.s.

Geplande vergaderingen KBG’s en bestuur voor de zomervakantie

– 11 juli KBG financiën
– 16 augustus kennismakingsgesprek Twan van Meel met Frans Muller, de nieuwe CEO van Ahold/Delhaize.

Nieuwsbrief 2018_5

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

Regiobijeenkomsten mei 2018

Op 15 en 23 mei jl. vonden onze regiobijeenkomsten plaats in Zwolle en Vught. Ditmaal werd gekozen voor een opzet met meer interactie. In drie carrousels werd gesproken over InLine, het VAHFR Beleidsplan en de AVG/NFC. Van beide regiobijeenkomsten kunt u de notulen teruglezen op het besloten gedeelte van onze website. Daar kunt u ook de presentaties vinden van de drie carrousels (Klik hier).

Uit reacties bleek dat de ondernemers het prettig vinden om elkaar te spreken. De carrousels met meer interactie in kleinere settings en de roulatie van de verschillende onderwerpen werd door hen gewaardeerd.

Toch wil het bestuur graag uw mening horen hoe de regiodagen nog beter op uw wensen kunnen aansluiten, zodat meer leden willen deelnemen aan dit overleg. Mocht u ideeën, vragen en of opmerkingen hebben dan horen wij het graag. U kunt mailen naar info@vahfr.nl.

Tijdens de regiobijeenkomst is een oproep gedaan aan de aanwezige leden die interesse en zin hebben om de Algemene Ledenvergadering te organiseren. Heeft u interesse, en wilt u ons daarbij ondersteunen, stuur dan een e-mail aan info@vahfr.nl. Vanuit KBG Operatie is de vraag gesteld naar een inventarisatie of er ondernemers af te boeken goederen willen leveren aan “Instock”. Verzoek is dit eveneens te melden via info@vahfr.nl.

In de laatste bestuursvergadering is ook aandacht besteed aan het onderwerp AVG dat tijdens de regiobijeenkomsten is behandeld. Hiervan heeft het bestuur aangegeven u aangesloten te zullen houden. Op het besloten gedeelte van onze website vindt u meer informatie over het privacy statement beleid van de VAHFR en het protocol datalekken. Met vragen kunt u altijd mailen naar ton.vanuchelen@vahfr.nl.

Wetsvoorstel Franchise Mona Keijzer

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een wetsvoorstel ter verbetering van de positie van de franchisenemer:

1. Tijdens de precontractuele uitwisseling van informatie;
2. Bij tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
3. Bij beëindiging van de franchisesamenwerking;
4. In het overleg tussen franchisegever en franchisenemers.

Het wetsvoorstel zal deels voortbouwen op het Wetsvoorstel 399g/e in samenhang met de NFC (2.6). Uitgangspunt is dat een goed functionerend overleg tussen franchisegever en franchisenemers een franchiseformule wendbaar maakt en de franchisegever en de franchisenemers beiden in staat stelt om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Daarbij is de vereiste inrichting van een adequate overlegstructuur binnen de franchiseketen in beginsel opgedragen aan de franchisegever.

Het Vakcentrum nodigt u uit om actuele, positieve of negatieve voorbeelden van hoe het kan gaan in de vier genoemde deelgebieden, die als input kunnen dienen voor het wetsvoorstel, te sturen aan info@vahfr.nl. Wij zullen zorgdragen voor het doorsturen van de informatie.

Enquêtes

Sinds april 2018 maken wij gebruik van SurveyMonkey voor het verzenden van enquêtes vanuit de info@vahfr.nl mailbox. Deze aanpassing werd gedaan nadat velen van u aangaven dat de gebruikte methode te complex en niet meer van deze tijd was.

Enquêtes zijn heel belangrijk om uw mening, ideeën of zorgen aan het bestuur kenbaar te maken. Met het invullen ervan hebt u direct invloed op het reilen en zeilen van onze vereniging. Daarom gaan we vaker gebruik maken van dit instrument.

Ondanks de nieuwe sterk vereenvoudigde opzet waarbij u kunt deelnemen op uw telefoon, tablet, laptop of PC is de respons nog laag. Zo werd de enquête over de ALV verstuurd aan 230 mensen, waarvan 64 mensen aan de enquête zijn begonnen en slechts 31 deze volledig hebben ingevuld. Bovendien gaven 4 mensen uit eigen beweging aan geen prijs meer te stellen op dit soort berichten. Om te voorkomen dat de enquêtes uit naam van de VAHFR en verzonden via SurveyMonkey aan uw aandacht ontsnappen, of terecht komen in uw spam e-mailfolder, zullen wij voortaan tegelijkertijd met de enquêtes een e-mail verzenden, waarna u eventueel het bericht in uw spam folder kunt “ontspammen”. Het invullen van enquêtes vraagt slechts heel weinig van uw tijd. Daarom willen wij u toch verzoeken in de toekomst zo veel als mogelijk deel te nemen.

Operationeel

KBG Operatie

Er komen veel vragen en opmerkingen binnen over de performance en derving in de winkels. KBG Operatie werkt hard om dit z.s.m. opgelost te krijgen. De signalen van de KBG zijn serieus door Cees van Vliet opgepakt, opgelost dan wel in behandeling. Wij houden u op de hoogte.

KBG Formule

Digitale Schermen
Albert Heijn geeft aan dat nu het digitale tijdperk is. Het toevoegen van schermen in de winkels voegt volgens Albert Heijn inspiratie en beleving toe, leidt tot mogelijkheden voor communicatie met leveranciers en haalt werk uit de winkel (kostenbesparing promo).

In de winkel in Hoofddorp aan het Genderenplein worden de schermen getest. Er wordt gecommuniceerd over het seizoensaanbod. Er zal nog gemeten worden wat de klanten vinden van de schermen. In Hoofddorp zijn 14 schermen op 12 plekken geplaatst: kassa, pui en AGF bancarella’s. Bonus informatie is het meest relevant voor klanten evenals lokale content.

Er wordt voor de schermen een pittige investering gevraagd. Vooralsnog lijkt het erop dat de schermen niet terug te verdienen zijn, omdat de eventuele opbrengsten op dit moment niet door de leveranciers met ons worden gedeeld. Het advies is om er vooralsnog niet in te investeren. De KBG heeft hier vragen over gesteld. Zodra meer bekend is informeren wij u verder.

De nieuwe winkel in Hoofddorp De winkel in Hoofddorp is geopend met een nieuwe kijk op vers. De nieuwste module zelfscan is toegevoegd en de klanten reageren enthousiast. De KBG leden zijn enthousiast en willen u wijzen op de publicaties in de Distrifood. Indien u de winkel gaat bezoeken, horen wij graag uw reactie die wij dan weer zullen delen binnen de KBG formule. De modules worden nog steeds verder ontwikkeld.

KBG Re&C

Graag verneemt REC voor 29 juni 2018 of u uw winkel in 2019 wilt verbouwen.
Reden van deze strikte deadline is dat ze verwachten een grote hoeveelheid remodellingen te moeten gaan uitvoeren in 2019 en de capaciteit in de keten niet oneindig is.

Achtergrond
Installaties die het koudemiddel R507 bevatten mogen na 2019 niet meer worden bijgevuld met dit middel in geval van lekkage of onderhoud. Voor het koudemiddel R22 is het bijvullen nu al niet meer toegestaan. Het overtreden van de regels op dit gebied (van bijvullen) wordt beschouwd als een economisch delict.

Bij lekkage van het koelmiddel na 1 januari 2020 loopt u potentieel een groot risico. In een klein aantal gevallen (ongeveer 20%) is het mogelijk het huidige koudemiddel te vervangen door een gas dat nog wel is toegestaan (Retrofit). Uw KOB (Koel Onderhouds Bedrijf) kan u daarin adviseren en/of de werkzaamheden uitvoeren. In verreweg de meeste gevallen is dat echter niet mogelijk en zullen de koelingen niet meer werken, met alle gevolgen van dien. Uw koelinstallatie moet in deze situatie worden vervangen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid als franchisenemer om aan de wet te voldoen. Dit kan door de volgende actie te ondernemen:
1. Uw winkel aanmelden voor de verbouwingsplanning 2019.
2. Contact opnemen met uw Koel Onderhouds Bedrijf om de mogelijkheden van een Retrofit te bespreken.

Voor WWM gaan ze, in principe, alle winkels met F-gassen (R507) verbouwen voor 1 januari 2020 en ze verwachten dat veel franchisers hetzelfde willen.

Het verzoek is daarom in ieder geval uw keuze te laten weten, via uw OM Franchise, of via mailadres: frans.heerens@ah.nl.

Voor de planning van de interne en externe bouwketen is het absoluut noodzakelijk om tijdig te gaan plannen en voorbereiden.

Remodel aanvragen na 29 juni a.s. kunnen niet meer met zekerheid worden ingepland in 2019.

Van het bestuur

Boottocht 30 mei 2018

Op 30 mei jl. was het 5 jaar geleden dat de eerste C1000 winkel werd omgebouwd naar een Albert Heijn winkel. Dit werd gevierd met een boottocht georganiseerd door Henri Offerein, Abe Brouwer en Anneke de Vries. Susan Bun en Roos Griffioen waren namens het bestuur aanwezig.
Om 9.30 uur werd ingescheept in de haven van Lelystad waar de gasten aan boord van het mooie zeilschip de Stedemaeght werden verwelkomd. De ochtend begon mistig (de weersvoorspellingen waren eigenlijk niet goed), maar op het moment dat het schip ging varen kwam de zon door. Aan boord was er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om met elkaar bij te praten en een quiz te spelen om het geheugen op te frissen. De bestemming was het prachtige Hoorn waar iedereen 1,5 uur de tijd kreeg om de stad te bekijken en te bewonderen. De prachtige route op dit mooie schip in combinatie met het schitterende weer maakten het een hele memorabele dag!
Het bestuur wil de organisatoren bedanken voor de goed georganiseerde boottocht.

Agenda

Regiobijeenkomsten

We komen z.s.m. terug op regiobijeenkomsten die na de zomervakantie gaan plaatsvinden.

Verenigingsreis

Van 16 tot en met 24 juni staat de Verenigingsreis gepland naar Zuid Afrika. Er gaan 66 leden mee samen met AH directieleden en medewerkers van AHF. We gaan ervan uit dat er een reisverslag gemaakt gaat worden van alle mooie belevenissen en bezoeken aan de leveranciers. We wensen alle leden die mee gaan veel plezier en een mooie reis.

Geplande vergaderingen KBG’s en Bestuur

– 28 juni KBG operatie
– 4 juli bestuursvergadering
– 5 juli KBG formule
– 11 juli KBG financiën

Nieuwsbrief 2018_4

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

Enquête ALV 2018

Dank aan ieder van u die de enquête over de recent gehouden ALV heeft ingevuld. Uw feedback en adviezen zijn heel belangrijk om nog beter tegemoet te kunnen komen aan uw wensen. In de toekomst zullen wij daarom vaker enquêtes inzetten om uw mening te polsen. Blijf deze dus invullen! De volledige resultaten van de ALV enquête zullen wij op de website publiceren, maar enkele uitkomsten zijn alvast: beoordeling ALV 3,82 (max. 5), waarbij het entertainment deel iets beter scoorde dan het inhoudelijk deel. Verbeterpunten voor de inhoud zijn onder meer: korter, krachtiger, duidelijker, meer uitleg/onderbouwing. Natuurlijk werd ook het ontbreken van de Rondvraag door u genoemd. Overigens vond 70% van u de ALV “voldoende informatief”. De algemene organisatie, de keuze om een dagvoorzitter te benoemen en de “enquête nieuwe stijl” werden als heel positief ervaren.

Operationeel

KBG Re&C – Capex

Verbouwt u voor de juiste prijs?

Een VWO traject kost veel geld en het is ook altijd de vraag of u verbouwt voor de juiste prijs. Vanaf nu kan Albert Heijn vanuit een matrix kijken of u voor de juiste prijs verbouwt. In deze matrix wordt het aantal m2 en de omzetverwachting van uw winkel ingevoerd. Uit de matrix komt dan een maximale investering per m2. Dit bedrag kunt u vergelijken met de m2 prijs die uit uw begroting komt.

Doel is om u bewust te maken van het verschil tussen uw begroting en die uit de matrix. U kunt dan zelf beslissen of u doorgaat op de ingeslagen weg of dat u toch nog eens kritisch naar de begroting/gemaakte keuzes kijkt.

Stellingpool – Hergebruiken Stellingmateriaal bij verbouwing DNAH naar DNAH

Omdat er bij een verbouwing van een DNAH winkel de mogelijkheid bestaat om het stelling- materiaal te hergebruiken hebben we vanaf heden een hergebruikpool voor stellingmateriaal. Hiermee bestaat de mogelijkheid om DNAH stellingmateriaal in de pool te brengen en een aantal evenredige meters eruit te halen. Voordeel is dat we op een duurzame wijze omgaan met het stellingmateriaal en anderzijds hiermee een flinke kostenbesparing realiseren.

Het gebruik van de stellingpool is een vrije keuze want een ondernemer staat het natuurlijk vrij om ook nieuw stellingmateriaal aan te schaffen. Tijdens het offerte traject zal u de keuze gegeven worden om te kiezen voor (gedeeltelijk) hergebruik of het aanschaffen van nieuwe stellingen.

Voor alle duidelijkheid het betreft alleen DNAH stellingmateriaal waar de pool voor is opgezet. Aangezien het reeds gebruikt stellingmateriaal is wat ook uit de pool komt, kunnen er altijd gebruikssporen zichtbaar zijn. Zie hieronder de spelregels rondom de pool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBG Formule – UAD verkoop bij Albert Heijn

In 2017 heeft Albert Heijn iets nieuws geïntroduceerd: de “Drogist op Afstand”. Bijna 200 winkels hebben vorig jaar een drogist opgeleid en bieden hun klanten nu een volledig assortiment zelfzorgmedicijnen. De winkels zijn blij met de extra omzet en de verbeterde service die ze hun klanten kunnen bieden.

Ondernemer Gerrit Boomgaard, winkel 8526 in Wijhe is zeer enthousiast over de UAD-verkoop in zijn winkel:
Ik draai een prachtige, incrementele omzet, met een marge van ruim 45%. Klanten zijn superblij dat ze ook ’s avonds en op zondag terecht kunnen voor dit assortiment en dat ze voor deze artikelen niet meer naar een andere winkel hoeven te gaan. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het is wel belangrijk om de opleiding serieus op te pakken, want het vergt de nodige tijd en het is best pittig.

In week 39 vindt de 2e uitrol van dit concept plaats, een volgend moment om deze module te gaan voeren zal naar verwachting pas eind 2019 zijn.

Via een SAM-bericht (zoekterm ‘uad’) vind je uitgebreide informatie en kan je je winkel opgeven voor de 2e uitrol die tegelijk met de worp van week 39 zal plaatsvinden.

Opleidingen
Wij zijn zeer verheugd omdat we op korte termijn een pilot gaan draaien voor de opleiding ‘de perfecte vulshift’ die is samengesteld voor vulploegleiders/shiftleiders.

Wat is het leerresultaat:
– zelfstandig een vulshift voorbereiden, aansturen en controleren.
– alle processen (zoals dagrestanten, beprijzing, promotie, tuskaartjes, tellingen etc.) uitvoeren binnen de gestelde productiviteitsnormen.
– een perfect gevulde winkel met minimale restanten en binnen de gestelde begroting afleveren.

Werkwijze en resultaten:
De trainingen worden zeer praktisch ingestoken. Het principe van de opleiding is gebaseerd op de koppeling van theorie aan praktijk. De deelnemers bereiden zich voor met behulp van huiswerkopdrachten. Ze oefenen zoveel mogelijk samen op de vloer in de shift, totdat ze de onderdelen zelfstandig kunnen uitvoeren. Ze krijgen gerichte en persoonlijke feedback in wat ze goed kunnen en wat ze kunnen verbeteren.

Uit welke modules bestaat de training:
– Module 1: De basis op orde.
– Module 2: Aan de slag in de winkel.
– Module 3: Retail in beweging.

Praktische informatie over de pilot
De pilot vindt plaats in Almere, en bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur (van 10.00 uur – 13.00 uur) met aansluitend een lunch. Indien een groep van 12 personen wordt opgegeven in een andere regio, zullen wij een alternatieve locatie zoeken. Er doen 12 deelnemers mee en de trainer is Ewald van den Hout (van Van den Hout Consultancy). Er vindt vooraf een telefonische voorbereiding plaats met de deelnemers en achteraf is er een telefonische evaluatie van de training met de SM/ASM of ondernemer. De kosten zijn totaal per deelnemer € 325,– ex btw.

Voor deze pilot zijn wij op zoek naar 12 enthousiaste vulploegleiders die per module positief kritisch feedback willen geven op de training. Heb je interesse of vragen: roos.griffioen@vahfr.nl.

KBG Financiën

Tip: In de kbg-financiën is gebleken dat bijna de helft van de ntl’s afgewezen wordt omdat er een handtekening ontbreekt op het manifest. Let dus aub goed op dat zowel iemand van het filiaal als de chauffeur een handtekening op de vrachtbrief zet.

Van het bestuur

Voormalig C1000 “Houten Jubileum”

Vijf jaar geleden traden de voormalige C1000 ondernemers toe tot Albert Heijn. Om dit te vieren heeft AH hen met partner en uw bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 mei aanstaande. Vanuit de vertegenwoordiging van alle ondernemers zal een kleine afvaardiging van het bestuur van de uitnodiging gebruik maken. Inmiddels hebben wij aangegeven zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan de organisatie van activiteiten voor al onze leden.

Agenda

Regiobijeenkomsten

Inmiddels hebt u een uitnodiging voor de regiobijeenkomsten in Zwolle (15 mei) en Vught (23 mei) ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten willen wij vooral ook ruimte bieden om te luisteren naar uw input, zorgen of adviezen omtrent enkele belangrijke zaken die onze bestuursagenda al een tijdje beheersen. Vergeet dus niet om u tijdig aan te melden!

Nieuwsbrief 2018_3

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

AVG wetgeving

U heeft ongetwijfeld in de media vernomen dat vanaf 25 mei a.s. de AVG wetgeving in zal gaan. U dient als ondernemer binnen uw eigen bedrijf hieraan te voldoen. Er staan hoge boetes voor als dat niet het geval is. Wij adviseren om gebruik te maken van de quick scan die het Vakcentrum aanbiedt. Deze is makkelijk in gebruik en voorzien van goed advies. Het lopen van de scan duurt circa 2,5 uur, waarna u aan de slag kunt. Wees u ervan bewust dat het veel tijd kost om AVG-proof te kunnen worden! Vragen hierover kunt u ook stellen bij het Vakcentrum. Zij hebben expertise in huis om u terzijde te kunnen staan.

Albert Heijn biedt hulp met eindexamentraining

Medewerkers kunnen landelijk online examentrainingen volgen in zes vakken, die Albert Heijn aanbiedt in samenwerking met ‘Examen voor Jou’. Daar kunnen zij, 24 uur per dag en 7 dagen per week, in hun eigen tempo individueel trainen voor hun examen in 6 verschillende vakken. Zo gaan ze vanaf 14 mei goed voorbereid de eindexamens in.

Korting op vouchers
Franchisers kunnen vouchers bestellen voor eindexamenkandidaten voor online eindexamenbegeleiding van ‘Examen voor Jou’. De marktwaarde van een online examentraining is 174 euro per voucher (leerling). Maar een franchisenemer betaalt 20 euro voor een geactiveerde voucher (een korting van 154 euro per voucher). De online examentraining-voucher kan door een franchisenemer worden uitgedeeld aan leerlingen die examen gaan doen. Voor meer informatie: houd de berichten op SAM in de gaten of vraag de OM.

Fraude telefoonkaarten en cadeaukaarten

Wij willen u waarschuwen voor bendes die landelijk fraude plegen met telefoonkaarten en cadeaukaarten. Er wordt gebeld naar de infobalie en gemeld dat het een medewerker is van het HK die wat wil controleren en kijken of de codes nog werken. De fraudeur geeft vervolgens aan contact via de mail te versturen met de SM. Het komt allemaal heel geloofwaardig en overtuigend over. Mocht u erachter komen dat het bij u heeft plaatsgevonden, dan adviseren wij u gelijk contact op te nemen met Risk & Security zodat de kaarten geblokkeerd kunnen worden. Tevens adviseren wij om aangifte te doen.

Nederlandse Franchise Code

De ontwikkelingen ten aanzien van de NFC zijn helaas niet erg duidelijk. Het vorige kabinet, met name minister Kamp, heeft de NFC aanvaard als gedragscode. Hij heeft wetgeving voorgesteld om franchisegevers te verplichten de code na te leven. Vanuit franchisegevers is vervolgens zeer veel energie en lobbywerk tegen deze wetgeving ontwikkeld waardoor vertraging ontstond.
In het nieuwe regeerakkoord is de cryptische zin opgenomen dat de positie van franchisenemers, met name in de pre-commerciële fase van de franchiserelatie wettelijk moet worden beschermd. Sindsdien vechten franchisegevers en franchisenemers in Den Haag om de gunst van de politieke partijen en de staatssecretaris bij de uitleg van deze zin; dat kan namelijk op vele manieren. Beide kampen hebben oud politici als boegbeeld en belangenbehartiger ingehuurd. Boris van der Ham werkt voor de franchisegevers, en Brigitte van der Burg (ook oud kamerlid) behartigt de belangen van franchisenemers.
De strijd is hard, waarbij ook Albert Heijn zich stevig mengt in de discussie met een zeer afwijzende houding! Eigenlijk hadden wij van de grootste franchisegever van Nederland beter verwacht!

Het belang van rechtsbescherming voor franchisenemers is groot. Uit talloze voorbeelden, niet alleen bij Albert Heijn/Ahold, maar zeker ook bij andere formules zoals Hema, Bakker Bart, Hunkemöller en dergelijke, blijkt dat franchisegevers geen/onvoldoende rekening houden met gerechtvaardigde belangen van franchisenemers. Vanwege de afhankelijke, zwakkere positie van franchisenemers worden zij keer op keer geconfronteerd met eenzijdige besluiten met vaak negatieve financiële impact, waarbij wederzijds belang, maar vooral ook transparantie ontbreekt. Hoog tijd dus om de rechtspositie van franchisenemers te versterken.

Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, beheert dit dossier. Zij komt binnenkort met een brief waarin haar vervolgstappen staan aangegeven. Eerste geruchten hierover zeggen dat zij, vreemd genoeg, de NFC niet als geheel omarmt, maar dat wel belangrijke elementen daaruit rechtstreeks in nieuwe wetgeving worden opgenomen.
Het spreekt voor zich dat franchisenemers-vertegenwoordigers alle zeilen bijzetten om de meest belangrijke aspecten overeind te houden.
Zodra er meer nieuws over de franchisecode of wetgeving te melden is, hoort u dat van ons.

Opvolging Rechtszaak

Tijdens de ALV heeft Katinka Verdurmen (Fort advocaten) aangegeven dat belangstellende leden een afschrift kunnen krijgen van de Memorie van Antwoord. Dat is het recent ontvangen schriftelijke document dat Albert Heijn bij het Gerechtshof heeft ingediend als reactie op onze Memorie van Grieven (MvG). Met die MvG hebben wij destijds het hoger beroep inhoudelijk neergezet.
Wilt u de Memorie van Antwoord, en de daarbij ingediende documenten en verklaringen daadwerkelijk ontvangen, dan kunt u zich melden bij Ton Croiset van Uchelen (ton.vanuchelen@vahfr.nl). Vanwege de omvang (260 pagina’s – en daarbij nog de bijlagen) zal een en ander dan via WeTransfer worden toegezonden.

Operationeel

KBG Formule – TL opleiding franchise

De Teamleider opleiding franchise is een groot succes. De combinatie van externe trainers die heel praktisch het gedeelte “communicatie”, “klantgerichtheid” en “veiligheid” behandelen, de kruisbestuiving tussen de teamleiders in opleiding door de buddy opdrachten en ook heel belangrijk: de Albert Heijn specialisten, Erik Smienk en Johan Mekenkamp, die de teamleiders in opleiding op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verkoopklaar en verkoopafhandeling. De specialisten kunnen “meekijken” in de systemen van de betreffende winkels maar ook tips meegeven en hen op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen.
Inmiddels hebben al, sinds we zijn gestart in oktober 2015, rond de 160 potentiele teamleiders een certificaat ontvangen. Van de ondernemers horen wij terug dat de cursisten met veel informatie terug komen naar de winkel, naar de ondernemer, de managers en overige medewerkers. Het gedrag van de cursist is effectiever en de winkel wordt beter. Dat was ook onze doelstelling.
Voor de inzet van de specialisten hadden wij aan Cees van Vliet toestemming gevraagd en ontvangen. Heleen kon zorgdragen voor de inzet van de specialisten. Helaas heeft Cees van Vliet de toezegging teruggetrokken. De inzet kan niet meer plaatsvinden zoals dit eerder was afgesproken. Susan Bun en Roos Griffioen zijn in overleg met Heleen Bertelink om te zien hoe de informatie van de specialisten voor de toekomst kan worden gedeeld met de cursisten. Opgeven van uw potentiele teamleider kan bij Roos Griffioen: roos.griffioen@vahfr.nl

Schermen in de winkels

Op 25 januari jl. heeft Bart Fischer de “schermen in de winkels” gepresenteerd. De doelstelling is om: de leverancier zo dicht mogelijk bij de klant, de klant te informeren. De pilots lopen, allen bij WWM winkels. Het verwaarden van de schermen is een belangrijke doelstelling. Uitrol van de schermen naar 300 WWM winkels. Bart Fischer geeft duidelijk aan dat de schermen geen formule onderdeel worden voor franchise. In de laatste KBG formule van 22 maart jl., gaf Heleen Bertelink aan dat in het FDC toch besloten is dat de schermen ook voor franchise een formule onderdeel worden. Dit voor de nieuw te openen winkels. De KBG formule heeft zich hierover verbaasd en gevraagd naar de financiële afspraken die gelden voor franchise.

Van het bestuur

Paralympische medaille, felicitaties voor familie Vos.

Wij willen Chris Vos van harte feliciteren met deze geweldige prestatie, een zilveren olympische medaille! Proficiat!

 

Nieuwsbrief

Vanaf nu ontvangt u de Nieuwsbrief als PDF-document in de bijlage van het email bericht. Zo kunt u de Nieuwsbrieven makkelijker bewaren en opslaan terwijl de opmaak gehandhaafd blijft.

Pasen

Het VAHFR Bestuur en de medewerkers van het Bestuursbureau wensen u hele fijne paasdagen!

Agenda

Regiobijeenkomsten

In januari informeerden wij u over de annulering van de regiobijeenkomsten van 23 januari. Inmiddels zijn er nieuwe datums voor de regiobijeenkomsten gepland, te weten dinsdag 15 mei in Noord-Nederland en 23 mei in Zuid-Nederland. U ontvangt nog een officiële uitnodiging met daarin de tijden en de locatie.
Tijdens de regiobijeenkomsten willen wij graag met u van gedachten wisselen over de uitdagingen en ontwikkelingen waar we ons als vereniging voor gesteld zien. Vooruitlopend hierop nodigen wij u vast uit om onderwerpen, vragen of opmerkingen met ons te blijven delen via het Bestuursbureau info@vahfr.nl.

Nieuwsbrief 2018_2

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

InLine pilot en Online

Een aantal van onze collega’s neemt deel aan een kleinschalige InLine pilot. Doel van deze pilot, waarin e-commerce is opgenomen, is om te kijken hoe online en offline verkoopactiviteiten elkaar het best kunnen versterken.
De werkgroep concludeert weliswaar dat de pilot meer inzicht geeft in de omzeteffecten en de herkomst van de online-klanten, maar het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de winkelomzet op de langere termijn. Om een beter beeld te krijgen heeft de werkgroep AH gevraagd wat de effecten zijn van “online” in een grote stad als Rotterdam, waar naast de bezorgservice Rappie ook al vele andere concurrenten actief zijn, zoals Picnic. Het bestuur geeft gehoor aan de wens van AH en ondernemers om de effecten van online en inline in verschillende pilots te onderzoeken. Het doel is te komen tot een transparant en eerlijk verdienmodel voor “online”.
Wij hopen op de ALV van 13 maart aanstaande u hier meer over te kunnen vertellen.

Operationeel

KBG Re&C

U kunt de nieuwe handterminal TC51 bestellen via TIB-Webshop. Dit is alleen maar mogelijk voor franchisenemers. Bij de WWM-winkels wordt de MC40 ‘opgemaakt’. U kunt over dit onderwerp een bericht vinden op SAM. We zijn erg blij met deze uitkomst.

Compact Zelfscan

Afgelopen weken heeft AH Re&C een aantal sessies georganiseerd om u tekst en uitleg te geven over Compact Zelfscan. Gezien het aantal aanmeldingen en de reacties mag worden teruggekeken op een succesvolle informatiemiddag. Binnenkort zult u via SAM een opvraag krijgen of u wilt deelnemen aan een vorm van zelfscan. Overigens zal medio dit jaar een soortgelijke middag worden georganiseerd die betrekking heeft op allerlei duurzaamheidsinitiatieven.

Hygiëne en muizenoverlast

U heeft via de media ongetwijfeld vernomen dat een aantal AH (WWM-) winkels tijdelijk is gesloten op last van de NVWA. Niemand is hier blij mee omdat het ons merk ernstig beschadigt. Wij verzoeken u met klem om de adviezen van uw ongediertebestrijder op te volgen omdat er strenger gecontroleerd wordt, maar ook om grotere schade te voorkomen.

KBG Formule

Wij willen u erop attenderen dat u zich kunt aanmelden bij uw OM voor de Workshop Learning Management System. De reden voor deze training is enerzijds het belang van goed opgeleide medewerkers, anderzijds een lastige technische opstart in 2017.

In deze workshop wordt u meegenomen in alle mogelijkheden van Mijn Opleidingen. Het hele proces wordt doorlopen, van opstart tot aan de diverse rapportages en mijn leerplan.

In iedere regio wordt minimaal 1 workshop verzorgd door de OM Franchise en Rahul Klop, specialist bij AH Learning.

Regio 520 ZO Tilburg, Pegasusweg 1 – 6 maart 14.00 – 16.00 uur
Regio 560 ZW Delfgauw, Laan van Ruijven 1 – 12 maart 14.00 – 16.00 uur
Regio 540 NW Amsterdam, Buikslotermeerplein 310 – 20 maart 09.30 – 11.30 uur
Regio 500 NO Zwolle, Galvaniweg 1 – 20 maart 13.30 – 15.30 uur

Per winkel is het mogelijk om 1 deelnemer aan te melden, bij verhindering is inschrijving bij een andere regio mogelijk.

KBG-Financiën

Sinds kort worden de serviceartikelen(postzegels) meegeleverd met de houdbaar-stroom. Aangezien dit hogere waardes vertegenwoordigt, wil de KBG-financiën de mancomeldingen hiervan evalueren (net als bij manco van sigaretten). Het verzoek aan u is, indien u een manco heeft in deze groep, dit net zoals bij manco van sigaretten/tabak te melden (ook als dit onder de calamiteiten grens valt). U krijgt dan wel geen vergoeding maar dit helpt ons wel om inzicht te krijgen en dit mee te nemen bij de evaluatie. Alvast bedankt.

Van het bestuur

Trots op ons blauw

Een hoger beroep, discussie over e-commerce en onenigheid over de verdeling van de opbrengsten van de hotspots in de drogmetica straat… Aanleidingen voor onenigheid tussen de VAHFR en Albert Heijn. Je zou haast denken dat we het erom doen. Dat we “voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten” en “het onderste uit de kan” willen halen. Niets is minder waar. Wij houden onverminderd van de blauwe formule en wij voeren allemaal met grote trots de naam Albert Heijn. Iedere dag weer!

Maar alle geschillen hebben één ding gemeen: er is structureel te weinig transparantie en openheid van zaken van de kant van Albert Heijn. Dat is een hele principiële zaak, die het waard is om voor te knokken. Dat doen we voor u, dat doen we namens u en dat doen we met u. Niet alleen voor de huidige onderwerpen, maar veel meer voor een toekomst waarin franchisegever en franchisenemers samen in volstrekt vertrouwen met elkaar kunnen blijven bouwen aan het succes van ons mooie Albert Heijn.

Omdat het belangrijk is dat wij als bestuur de belangen van onze leden op de best mogelijke wijze blijven dienen, zullen wij ook op de aanstaande ALV weer met u spreken over deze en andere zaken.

Agenda

Algemene Ledenvergadering

De VAHFR Algemene Ledenvergadering is op dinsdag 13 maart aanstaande. Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden (VAHFR ALV Video Teaser). Vergeet u niet het inschrijfformulier ingevuld te retourneren aan info@vahfr.nl ook als u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn.
Wij zien u heel graag op 13 maart!

Nieuwsbrief 2018_1

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken 

Hotspots

In december adviseerden wij u om de door AH geleverde hotspots niet te plaatsen of niet te vullen met actieproducten zoals AH dat wil. De reden hiertoe was tweeledig: AH bleef volharden in het standpunt om franchisenemers NIET pro rato te laten deelnemen in de opbrengsten van de hotspots, waarin wij WEL dienen te investeren. Tevens was daar de uitspraak van Cees van Vliet, die meldde dat de franchisenemer zelf mag beslissen of de hotspots geplaatst worden of niet.

Velen van u gaven gehoor aan ons advies en maakten gebruik van het door de VAHFR beschikbaar gestelde alternatieve display-materiaal. Wij blijven in overleg met AH over dit onderwerp. Overigens wordt door Cees van Vliet inmiddels ontkend dat hij ten overstaan van het bestuur zijn uitspraak over de vrije beslismogelijkheid voor franchisenemers heeft gedaan. Wij zullen hem daar op aanspreken. Als er voortgang in dit dossier wordt geboekt zullen wij u dit melden.

Online

Het onderwerp “online” blijft onze gemoederen bezig houden. Regelmatig ontvangt het Bestuur signalen van leden die “nu echt willen beginnen” met online activiteiten. Natuurlijk betreuren we deze onrust, maar voor het beste eindresultaat willen wij toch nog even een beroep blijven doen op uw geduld…

Op dit moment is er sprake van een kleinschalig pilot project van enkele ondernemers met AH. Deze InLine-pilot, waarin e-com­merce is opgenomen, heeft tot doel om te bekijken hoe online en offline verkoopactiviteiten elkaar het best kunnen verster­ken. Het is belangrijk om de uitkomsten van deze pilot af te wachten, zodat een goed en afgerond beeld kan ontstaan van de mogelijkheden voor onze leden. De onderhandelingspositie van het Bestuur om tot goede afspraken te komen is het sterkst wanneer wij het belang kunnen bepleiten voor een zo groot mogelijke groep ondernemers. Tijdens de komende ALV op 13 maart aanstaande zullen wij u nader over dit onderwerp informeren.

Hoger Beroep

Momenteel bereiden wij ons samen met de FACS-groep in het hoger beroep voor op de zogenaamde Memorie van Antwoord van Albert Heijn, die wij eind januari verwachten. Daarnaast zijn wij gestart met het voorbereiden van de pleidooien die later in het jaar zullen volgen. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.

KBG Operatie

Enquête performance OM’s:
Wij verzoeken u vriendelijk om de enquête performance OM’s van AH in te vullen. De uitslagen van het onderzoek zullen achteraf met u gedeeld worden.

KBG-Financiën

Voor winkels die de Betapress factuur (i.v.m. facturatie leveringen 2012-2013) gestorneerd hebben speelt mogelijk een BTW issue indien u van de gestorneerde factuur de BTW in aftrek hebt genomen. Dit heeft te maken met de belastingwetgeving die per 1/1/2017 is gewijzigd (BTW van een factuur die niet binnen een jaar is betaald moet aan de belastingdienst terugbetaald worden als het BTW bedrag eerder bij de belasting is gevorderd zie bijlage). Overleg hierover met uw accountant.

Voor telefonie wordt in Q1 en Q2 2018 gekeken of franchise mee kan liften met de KPN-deal die AH heeft gesloten. Dit zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren voor franchise. Wij adviseren u daarom om geen langdurig contract af te sluitenen af te wachten wat er gaat komen. Dit geldt zowel voor een contract voor telefonie, alsook een mogelijke aanschaf van een telefooncentrale.

Met ingang van 2017/2018 is het naast de steekproef-201 ook mogelijk om de voorbetrouwbaarheid aan te tonen middels VCR. De steekproef-201 blijft voor franchise in de lucht maar WWM doet uitsluitend nog VCR. Overleg hierover met uw accountant. Als het goed is, is deze op de hoogte.

Voor winkels die in periode 10-2017 al over waren op elf-alive heeft m.b.t. tot week 37-39 2017 op de factuur van week 48 eencorrectie plaatsgevonden i.v.m. de witte-label problematiek. De correctie is voor alle winkels op dezelfde manier uitgerekend.Mochten er nog verschillen zijn dan kan hiervoor een kwestie geschreven worden. U dient het verschil dan wel aan te kunnen tonen middels een registratieformulier en/of andere bewijsvoering, zoals camerabeelden.

NCR:
Voor wat betreft de support voor weegschalen/broodprinters (alleen voor types gemeld in de bijlage) kunnen ondernemers nuzelf beslissen of ze mee willen liften op het contract dat Ahold Delhaize met NCR heeft afgesloten.
Voor een goede prijs krijgt u service gebaseerd op reparatie 7 dagen per week binnen 24 uur. Daarnaast zijn er ook nog de volgende voordelen:
– hogere beschikbaarheid, minder incidenten, minder faalkosten;
– voorspelbare servicekosten;
– accurate registratie van zowel apparatuur als incidenten waardoor goede analyse & oplossing voor structurele problemen.
Voor info/aanmelden zie bijlage.

KBG Formule

LMS/ELM:
Wij horen graag van u of LMS naar tevredenheid werkt voor uw organisatie. Dit kan d.m.v. een mail aan info@vahfr.nl.

Cash systemen:
AH heeft gekozen niet verder in zee te gaan met RCCS en verder te gaan met G4s voor alle cash systemen. Er zijn ondernemers die nu met RCCS samenwerken en tevreden zijn. Op dit moment wordt RCCS niet ondersteund door AH. Omdat niet duidelijk is wat AH gaat doen is het aan de ondernemer zelf om een beslissing te nemen met wie hij/zij in zee gaat.

Van het bestuur

Kerstgroet

De december-kerstgroet van de voorzitter van de VAHFR aan alle leden is een goede traditie binnen onze Vereniging. Dit jaar deed ik het voor de tweede keer. Met plezier en -vooral- vanuit mijn hart. Velen van u hebben mijn groet beantwoord met een, vaak eveneens vanuit het hart. Dit doet zowel mij persoonlijk als het VAHFR bestuur erg goed. Want iedere reactie, uiting van zorg, opmerking, verbeterpunt en compliment vanuit onze leden wordt door ons echt enorm gewaardeerd. Daarom wil ik u er hier, mede namens het bestuur, graag voor bedanken: Dank u wel!

Twan van Meel

Gouden Loeki

Op 24 januari jl. werd de sfeervolle AH-Kerstreclame “Appie Christmas” bekroond met de prestigieuze Gouden Loeki 2017. De Ster Gouden Loeki is een publieksprijs voor de beste, leukste of origineelste commercial van het jaar. Het Nederlandse publiek stemde massaal op deze gevoelige en met sfeer omgeven tv-reclame. Wij feliciteren de bedenkers, makers en genieters van deze reclame met dit geweldig mooie succes!

Communicatie

De VAHFR heeft een volle agenda. Dit jaar zullen tal van lopende dossiers een vervolg krijgen, komen er ongetwijfeld weernieuwe onderwerpen bij en kunnen wij ongetwijfeld ook weer zaken afronden. Daarbij komen nog eens de vele geweldig mooie initiatieven van onze leden en de verschillende teams en afdelingen binnen onze Vereniging. Kortom, er is genoeg om trots met elkaar te delen.

Daarom heeft het Bestuur besloten om in 2018 extra aandacht aan de communicatie met de leden te besteden. Als het goed is gaat u dit niet alleen merken aan de veelheid van onderwerpen en frequentie van berichten, maar bijvoorbeeld ook aan de wat persoonlijkere toon van onze berichten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie.

Communiceren is vooral “goed luisteren”. Daarom willen we u heel graag uitnodigen om ons vooral te blijven benaderen met ideeën, zorgen, opmerkingen of complimenten (info@vahfr.nl). Dit kan allemaal bijdragen aan het gezamenlijk succes van onze Vereniging!

Agenda

Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene ledenvergadering 2018 vindt plaats op dinsdag 13 maart 2018. Heel graag nodigen wij u en uw partner uit voor het bijwonen van deze bijzondere meeting.

De ALV is onze jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden, hun partners en genodigden. Met een beperkte zakelijke agenda en veel ruimte om te netwerken, met elkaar van gedachten te wisselen en vooral een gezellige tijd te hebben, is dit het beste moment om als VAHFR samen te komen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en wij verklappen vast dat er dit keer bijzondere aandacht aan het programma is besteed. Eigenlijk met maar één doel: U mist echt iets als u niet komt!

Daarom: Save the date: Dinsdag 13 maart 2018 ALV
U ontvangt binnenkort de officiële uitnodiging.

Regiobijeenkomsten

Op 10 januari jl. informeerden wij u over de annulering van de Regiobijeenkomsten op 23 januari. Op dit moment zijn wij bezig met het verzamelen van onderwerpen en het voorbereiden van de agenda zodat wij snel een nieuw moment kunnen prikken om de regiobijeenkomsten later dit jaar te kunnen laten plaatsvinden. Desgewenst kunt u nog onderwerpen aandragen.

Kerstgroet 2017

Wind in de zeilen…. maar toch alle “hens aan dek”!?

Corlinda en ik hebben in 2000 de zaak van mijn ouders overgenomen. Mijn vader is in 2004 overleden en mijn moeder verblijft op dit moment in een verzorgingshuis, op een “beschermde afdeling”. Zij is dementerend. Toen ik haar voor het eerst vertelde dat ik voorzitter ben van de VAHFR begon ze hard te lachen. “Nee toch zeker, bij Fritske…?” (Frits vd Heide Senior), antwoordde ze.

Hoe diep Albert Heijn in ons bloed kan zitten merk ik wanneerik met haar wekelijks een rondje buiten ga wandelen of fietsen, terwijl we kletsen over van alles en nog wat. Natuurlijk bespreek ik ook wel eens mijn ongenoegen over de samen­werking van de VAHFR met Albert Heijn. Dat durf ik met haar te bespreken omdat ik weet dat ze dit waarschijnlijk na een seconde weer vergeten is. Het gemis aan transparantie, bijdrages van leveranciers die niet gedeeld worden, onder­handelingen die moeizaam verlopen, een rechtszaak met je eigen franchisegever Albert Heijn… Bij het woord “Albert Heijn” begin gaat mijn moeder te glimlachen, en gaan haar ogen verder open. Weer vertel ik dat ik voorzitter ben en weer vraagt ze: “Nee toch zeker….bij Fritske?”

Wat ik -twee jaar geleden- bij mijn aantreden als Voorzitter merkte ervaar ik vandaag de dag nog precies zo: Albert Heijn zit ons allemaal in het bloed. Het is simpelweg deel van ons DNA. Niet verwonderlijk natuurlijk want we mogen met recht nog steeds erg trots zijn op de blauwe formule. Ook het afgelopen jaar was een succesvol jaar met uitstekende omzetten en behoorlijke marges. Of het nu gaat om een commerciële aanpassing, een VWO of een geheel nieuw­bouwproject, het is steeds weer schitterend om te zien hoe we als ondernemers blijven investeren om te presteren!

Eigenlijk  hebben we de wind in de zeilen. En dan is het toch verschrikkelijk jammer dat er zo weinig verbetering is in de samenwerking met AH en het oplossen van de problemen die er liggen. Albert Heijn zegt keer op keer te willen praten, maar van constructief overleg en “echt” de problemen samen benoemen en oplossen is nooit sprake. Met halsstarrigheid en onverzettelijke standpunten kom je er samen niet uit. Bij mijn aantreden als uw Voorzitter noemde ik dat “doodzonde”. Vandaag is dat niet anders.

En toch ben ik hoopvol en optimistisch voor de toekomst. Dat komt door het onophoudelijke enthousiasme van onze Leden en de enorme betrokkenheid die zij hebben bij het wel en wee van onze formule en onze Vereniging. Het  bestuur, de werkgroepen, de individuele leden en de groep als geheel werken samen in het belang van ons allemaal,  naast de zorg en aandacht die besteed moet worden aan de eigen winkel. En precies daar zit onze kracht! Dat enthousiasme en die samenwerking zijn de reden voor mijn optimisme. Want ondanks dat we de wind in de zeilen hebben zullen we ook in 2018 alle “hens aan dek” nodig hebben om eensluidend, krachtig en als een collectief te blijven samenwerken aan onze ambities, onze plannen en onze dromen. Ik reken erop dat dit lukt!

Namens het Bestuur wil ik u dan ook bedanken voor alle mailtjes, telefoontjes, de opkomst bij een VAHFR regiobijeenkomst, uw aanwezigheid bij een ALV en alle steun en hulp in het afgelopen jaar! Wij wensen u een hele fijne Kerst met familie en vrienden en een gelukkig en succesvol nieuwjaar!

Met vriendelijk groet,

Twan van Meel

Nieuwsbrief 2017_10

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

KBG Re&C

Er bestaat onrust vanwege het gevaar van instorting van bepaalde gebouwen naar aanleiding van het debacle van de parkeergarage op Airport Eindhoven. Van overheidswege wordt via een ‘nationale beton-inventarisatie’ verplicht gesteld dat onderzoek moet worden gedaan naar de risico’s van bepaalde constructies die zijn gebouwd na 1999. Het gaat daarbij om zogenaamde ‘Bubbledeck-’vloeren. Mocht u een pand huren, dan kunt u zich voor vragen hieromtrent het beste wenden tot de eigenaar van het pand.

Meer informatie vindt u terug via de link

KBG-financiën

  • De kerstbrief wordt voortaan in 2 delen gesplitst, namelijk een kerstbrief en een winkel op orde gedeelte;
  • Er komt een nieuwe regeling voor OKG artikelen boven de € 50,-. Voor de klanten gaat er niets veranderen, echter voor de franchise winkel(s) wel. Binnenkort wordt hier een regeling voor uitgerold voor OKG artikelen boven de 50.-, deze worden vergoedt aan de ondernemer.
  • Er is goed nieuws op het gebied van NCR; buiten de collectieve contracten die er al zijn kunnen ondernemers binnenkort individueel over stappen voor support voor weegschalen/broodprinters.

BHV

Wij zijn zeer verheugd u te melden dat VAHFR de samenwerking is aangegaan met Kompas Veiligheidsgroep voor BHV trainingen. Deze kunnen plaatsvinden in uw eigen winkel(s), Kompas Veiligheidsgroep garandeert landelijke dekking.

Hierbij de voorwaarden

Soort opleiding BHV Basis + AED BHV Herhaling + AED
Locatie Eigen winkel Eigen winkel
Tijdsduur 1 dag 0,5 dag
Tijden 08.30 uur – 15.30 uur 08.30 uur- 12.00 uur of 13.30 uur – 17.00 uur
Datum In overleg In overleg
Digitaal Certificaat Inclusief Inclusief
Praktijk brandblussen Inclusief Inclusief
Praktijk LEH Inclusief Inclusief
AED Inclusief Inclusief
Aantal deelnemers Min 8 max 20 Min 12 max 20
Prijs per cursist € 78,75 € 41,25

Het is ook mogelijk om BHV basis te volgen d.m.v. E-learning + halve dag praktijk. De cursisten doen mee aan de herhalingscursus BHV wanneer zij de E-Learning module (duur ongeveer 2 á 2,5 uur) vooraf hebben afgerond. De kosten voor E-Learningsvouchers zijn € 30,- per stuk. De module E-Learning in combinatie met het praktijkdeel BHV staat gelijk aan een volledige BHV basiscursus.

Waar moet uw locatie aan voldoen:

* ruimte waar representatief les gegeven kan worden;
* ruimte is voldoende van omvang voor grondoefeningen;
* ruimte is rookvrij en voldoet aan richtlijnen Arbowet 2007;
* voor de praktijk blusoefening hebben wij 2 à 3 parkeerplaatsen nodig.

De instructeur is ongeveer 30 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig en neemt eigen audiovisuele hulpmiddelen mee. Wilt u weten welke richtlijnen noodzakelijk zijn op BHV gebied, ga dan naar onze website voor meer informatie. Heeft u vragen over de trainingen mail aan: roos.griffioen@vahfr.nl.

Regiobijeenkomsten 23 januari ochtend Zwolle / middag Vught

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de regiobijeenkomsten van 23 januari a.s. aangekondigd, hierbij de twee locaties waar het gaat plaatsvinden:

Dinsdag 23 januari 9.00 uur – 12.30 uur (inloop 9.00 uur, start 9.30 uur)
Mercure Hotel Zwolle
Hertsenbergweg 1
8041 BA Zwolle

 

 

 

Dinsdag 23 januari van 14.00 uur – 17.00 uur (inloop 14.00 uur, start 14.30 uur)
Van der Valk Hotel  ’s-Hertogenbosch – Vught
Bosscheweg 2
5261 AA Vught

Wij willen u in de gelegenheid stellen om vooraf, via de mail, onderwerpen aan te dragen die u graag bespreekbaar wilt maken, u kunt deze sturen naar roos.griffioen@vahfr.nl. Dit kan tot uiterlijk 9 januari a.s.
De uitnodiging, inschrijfformulier en agenda sturen wij in januari naar u toe.

ELM

Er is met u gecommuniceerd dat ELM op dit moment niet benaderd kan worden via de winkelcomputer maar wel via uw eigen computer of laptop. Wij gaan ervan uit dat IT snel de mogelijkheid, om ELM via de winkelcomputer te benaderen, herstelt. Omdat wij bij AH hebben aangegeven dat wij dit de verantwoordelijkheid vinden van AH hopen wij dat dit snel geregeld wordt.

AH vacaturesite

Uw bestuur heeft vragen gesteld betreffende de vacaturesite. Vacatures kunnen nog slechts voor 90 dagen worden opengezet. Indien u een eigen e-mailadres gebruikt, waar u de sollicitaties op ontvangt, werkt deze momenteel niet. Sollicitatie komen slechts binnen op een “ahold mailadres”. Wordt vervolgd.