Nieuwsbrief 2018_8

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

NIX18

In de overlegvergadering met AH Franchise hebben wij de audit resultaten besproken van de NIX18 controles vanaf 2016. Het goede nieuws is dat de scores van Franchisewinkels de laatste jaren een stap hebben gemaakt richting de scores van de WWM winkels. Op de kassacontroles scoren we nu rond de 80% en op de zelfscancontroles rond de 70%. Met het oog op de toename van het aantal winkels met zelfscan, een belangrijk aandachtspunt.
Op SAM staat alle informatie om samen met jouw team te gaan voor de 100% score. Ook de operationeel managers kunnen jullie van informatie voorzien. Het gaat echter vooral om de wil en betrokkenheid op dit onderwerp. AH Franchise is op zoek naar een nieuwe aanpak en/of middelen om de volgende stap te maken en heeft ons gevraagd ideeën aan te leveren.
Albert Heijn mág bij wet geen alcohol verkopen aan jongeren onder 18 jaar en wil dat ook absoluut niet. Dat geldt dus voor ons allemaal.

Bijbanen en scholieren

Albert Heijn is, naar aanleiding van een klacht, aangesproken door het College voor de Rechten van de Mens op het refereren aan “de goede combinatie van een bijbaan met school”. Het College vindt dat hierbij ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt op basis van leeftijd en heeft AH gevraagd om in alle wervingsmiddelen die verwijzen naar school of andere vormen van opleiding te verwijderen. Hoewel AH de mening van het College niet deelt, is toch besloten om hier als grootste bijbaan werkgever gehoor aan te geven. Inmiddels zijn de wervingsmiddelen en website communicatie aangepast.

Bij een recente online check, blijkt een aantal franchisenemers in hun arbeidsmarktcommuni-catie ook te verwijzen naar de goede combinatie van een bijbaan bij AH met school. HR is een eigen verantwoordelijkheid van de franchisenemer. Echter omdat de buitenwereld geen onderscheid ziet tussen uitingen van AH en franchisers, wordt u allen verzocht ook in uw wervingscommunicatie niet meer actief of expliciet de combinatie van school (of een andere opleiding) en een bijbaan bij AH te promoten. Vanaf oktober doet het College nieuwe controles.

Vertrek Roos Griffioen

Een nieuwe richting met nieuwe uitdagingen. Dat is waar ik na bijna 6,5 prachtige jaren bij onze vereniging voor gekozen heb.

Het begon allemaal in 2012 met de verkoop van onze twee AH winkels in Amsterdam. Na een sollicitatieprocedure bij de VAHFR ontving ik het mooie bericht dat het bestuur mij uit alle kandidaten had gekozen om de vereniging in alle veelzijdigheid te mogen ondersteunen. Een geweldige uitdaging op het juiste moment. Mijn avontuur begon nadat ik tijdens de regiobijeenkomsten de kans kreeg om mijzelf aan de leden voor te stellen.

Wat volgde was een aaneenschakeling van verschillende taken, wisseling van bestuursleden en verschillende KBG’s en betrokkenheid als regisseur VAHFR bij de vele diverse dossiers, waar wij als vereniging mee te maken hebben. Ik heb enorm veel geleerd, me geen dag verveeld en -vooral- genoten van de intense contacten met onze ondernemers in het veld, de supermarktmanagers, teamleiders en medewerkers van de verschillende winkels.

Nu is het opnieuw tijd voor een nieuwe uitdaging. Vanaf oktober start ik met een HBO opleiding om van daar uit te kijken welke nieuwe kansen en mogelijkheden er op mijn pad zullen komen. Vanzelfsprekend blijf ik AH en onze vereniging altijd een warm hart toedragen.

Het bestuur en alle VAHFR leden wil ik graag bijzonder bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.

De VAHFR en alle leden wens ik het allerbeste!

Roos Griffioen

Operationeel

KBG Operatie

Het bestuur en de KBG Operatie leden willen Jacob Hoogeveen heel hartelijk bedanken voor de ruim 8 jaar die hij heeft deelgenomen aan KBG Operatie. Jacob heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de KBG Operatie. Afgelopen KBG Operatie is hij daarom in het zonnetje gezet. Jacob en zijn vrouw Anneke gaan samen genieten van meer vrije tijd. We wensen Jacob en Anneke het allerbeste!

Mutatiecode 13

Velen van u hebben de afgelopen 2 weken ongetwijfeld te maken gehad met rariteiten in de vernietigingen en voorraadverschillen, zoals getoond in Pallas. Medio dit jaar heeft AH ons aangegeven te gaan starten met een nieuwe mutatiecode (13), waarna wij hebben aangegeven graag te klankborden over zulke onderwerpen. Inmiddels bent u via de OM geïnformeerd hierover en is er een call geweest met een aantal klankbordgroepleden. Er is besloten dat vanaf week 47 deze mutatiecode voor Franchise gestopt wordt. Mocht u vragen hierover hebben, dan vragen wij u vriendelijk deze te stellen via de OM. Tijdens de regiobijeenkomsten zal hierover verder worden gesproken.

Schoolcampus

KBG Operatie is druk geweest met de input vanuit de winkels dat er veel restanten over waren van Schoolcampus artikelen. Nu is bekend gemaakt dat alle Schoolcampus artikelen op 0 zijn gesteld en binnenkort worden vergoed. Zie ook taakbericht op SAM van woensdagochtend 26 september.

KBG Formule

Offer Engine.
Zoals u weet staan wij als bestuur volledig achter de commerciële mogelijkheden van de Offer Engine, maar vinden wij het van belang om de financiële onderbouwing te kennen en inzicht te hebben in de opbrengsten van de noodzakelijke investeringen. Hierover stelden wij vragen aan AH, waarop wij inmiddels een hoofdzakelijk commercieel onderlegd antwoord ontvingen. Daarom blijven we in gesprek met AH en hopen we u op korte termijn nader te kunnen informeren.

Afgelopen KBG Formule (06-09-2018) hebben ondernemers Leon van Gameren en Fokko Kip deelgenomen aan de vergadering. We zijn zeer verheugd beide heren welkom te heten in de KBG Formule.

Van het bestuur

Afscheidsreceptie Dick Boer

Maandag 14 september waren mijn vrouw Corlinda en ik en een aantal collega franchise-ondernemers uitgenodigd bij de afscheidsreceptie van Dick Boer. Deze feestelijke gelegenheid vond plaats in de Hermitage in Amsterdam. Na ontvangst werden we doorverwezen naar een zaal, waar op een podium Dick Boer in het zonnetje werd gezet. Onder leiding van Sacha de Boer, werden thema’s besproken waar Dick zich de afgelopen jaren voor ingezet had. Ook de betrokkenheid van franchise-ondernemers had Dick de afgelopen jaren als zeer bijzonder ervaren. Een AH film-crew had vooraf bij Daniel Luitjens uit Axel (geboorteplaats van Dick Boer) een filmpje opgenomen over lokaal betrokken AH ondernemerschap. Dit werd tijdens het officiële gedeelte getoond op de vele beeldschermen.

De burgemeester van Heemstede kwam als een ware verrassing de zaal binnen en reikte Dick Boer een lintje uit, Officier in de Orde van Oranje Nassau. Er volgde een luid applaus.


Foto: Distrifood

Als afsluiter mochten we in de foyer het glas heffen met elkaar en was er gelegenheid om Dick persoonlijk te bedanken en succes te wensen met zijn verdere toekomst.

Inmiddels zijn Corlinda en ik ruim 17 jaar franchisenemer bij Albert Heijn, deze afscheidsreceptie was voor mij een soort schoolreünie. Veel directieleden en oud directieleden gezien en gesproken en het was bijzonder om hierbij aanwezig te mogen zijn.

Twan

Agenda

Regiobijeenkomsten

Zoals u weet vinden er in oktober 2 regiobijeenkomsten plaats: 3-10 Zwolle en 31-10 Vught.
Heeft u zich nog niet aangemeld dan is dat uiteraard nog mogelijk. Stuur een e-mail naar info@vahfr.nl en geef aan bij welke bijeenkomst(en) u aanwezig wilt zijn. Op de agenda staan de volgende punten:
– InLine
– Update beleidsplan (Berenschot) met tevens de mogelijkheid om uw mening te ventileren. Uw inbreng is van groot belang!
– Nieuwe ontwikkelingen vanuit KBG’s
– Update onderhandelingen met AH

Ontwikkelingsprogramma voor franchise kinderen

Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat zowel de ondernemers als de kinderen van de ondernemers soms zoekende zijn naar wat de jongere generatie nodig heeft om hun eigen weg binnen of buiten de onderneming te vinden. Vanuit de opleidingscommissie willen we graag inzichtelijk krijgen of er interesse is en hoe groot de interesse is om een ontwikkelprogramma voor franchise kinderen te starten. Wij zijn alvast begonnen met brainstormen over een programma voor franchise kids in samenwerking met Mind Work Productions. Het idee is om het programma te splitsen in twee delen, namelijk een individueel programma (denk aan o.a. persoonlijkheid scan, inzichtelijk maken van je sociale kaart, loopbaan coaching) en een groepsprogramma (outdoor challenge, inspiratie proeverij, thematische intervisie, exchange programma). De groep zal uit maximaal 12 deelnemers bestaan en de kosten van het ontwikkelprogramma bedragen rond de € 4.200 exclusief btw. Heeft één van uw gezinsleden interesse in dit programma, mail dan naar info@vahfr.nl. Ook kunt u mailen voor aanvullende vragen of opmerkingen.

Geplande vergaderingen KBG’s en Bestuur

– 1 november KBG Formule
– 8 november KBG Re&C
– 9 november KBG Financiën
– 14 november Bestuur
– 15 november KBG Operatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *