Nieuwsbrief 2018_7

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

WhatsApp groep

In september ontvangt u via de e-mail het verzoek medewerking te verlenen om uw mobiele telefoonnummer te mogen gebruiken voor de VAHFR WhatsApp groep. Het doel van deze WhatsApp groep is om updates te delen naar aanleiding van overleggen, actuele ontwikkelingen, reminders en bezigheden van de bestuursleden. U ontvangt alleen berichten van bestuursleden en u kunt alleen naar hen reageren. Wij rekenen op uw medewerking.

Enquête InLine

De InLine enquête is de best ingevulde enquête ooit vanuit de VAHFR, maar het kan nog beter!!!
Tot nu toe hebben 113 ondernemers de Inline enquête ingevuld waarvoor onze dank. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan bewijst u ons een enorme dienst om dit alsnog te doen. De enquête staat nog tot eind van deze week open. Na de sluitingsdatum analyseren wij de resultaten en gaan we kijken welke algemene deler we eruit kunnen halen. We zullen de uitkomst van de enquête eerst geaggregeerd met u delen en daarna met AH. De antwoorden zullen niet herleidbaar zijn naar de ondernemer, winkel of plaats. AH zal dus alleen de algemene uitkomst per vraag te zien krijgen. In de volgende regiobijeenkomsten (in oktober) presenteren wij u de resultaten van de enquête, tevens geven wij dan een update over waar we nu staan met betrekking tot de case InLine (voortbordurend op de afgelopen regiobijeenkomsten).

ABN AMRO/mistgeneratoren

Als u gebruik maakt van de collectieve verzekeringspolis van ABN AMRO dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een brief gekregen met de mededeling dat de polisvoorwaarden zijn veranderd. De verzekeringsmaatschappij stelt vanaf 1 november aanstaande verplicht dat u beschikt over een gecertificeerde mistgenerator als extra beveiligingsmaatregel. Gezien het verplichte karakter heeft ABN AMRO gemeend u tegemoet te komen met een substantiële korting op de installatie; deze is met u gedeeld in de brief. VAHFR heeft gevraagd om een overgangsregeling voor ondernemers die zeer recent reeds op eigen initiatief eenzelfde maatregel hebben genomen, dan wel op korte termijn een verbouwing gaan doen (ter voorkoming van dubbele investeringen). Advies is in elk geval om dit bij uw tussenpersoon te melden; ABN AMRO buigt zich hier namelijk momenteel over. Er is vanuit KBG Re&C de bevestiging ontvangen dat de nieuwe mistgeneratoren voldoen aan de eisen voor de voedselveiligheid van de producten in de winkel.

Beleidsplan/Berenschot

Zoals u weet zijn wij een traject rondom een strategische heroriëntatie gestart, met als doel een nieuw en toekomstgericht beleidsplan (2018 – 2025). Dit beleidsplan moet de vereniging een heldere koers geven en handvatten voor haar activiteiten.

Wij hebben hiervoor de ondersteuning gevraagd van adviesbureau Berenschot. Velen van u hebben de adviseurs van Berenschot tijdens de ledendagen ontmoet tijdens een verkennen-de discussie.

In juni hebben wij u verzocht om de enquête van Berenschot in te vullen om zo veel mogelijk input vanuit de leden op te halen. De nieuwe strategie moet immers de leidraad worden voor de vereniging om haar leden te vertegenwoordigen en ondersteunen. De strategie moet daarom zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de leden.

Wij zijn heel blij te kunnen melden dat 70% van de leden gehoor heeft gegeven aan deze oproep. We zijn trots op de getoonde betrokkenheid. Dank hiervoor!

Op verzoek van Berenschot hebben wij een representatieve groep van vijftien leden samengesteld. Met deze groep zal Berenschot de strategie in enkele bijeenkomsten vormgeven. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op 9 juli, de volgende sessie zal op 24 september zijn.

In oktober is er een concept strategisch plan, waarin uiteraard ook de gekregen inzichten uit het ledenonderzoek verwerkt zijn. We zullen tegen die tijd, samen met Berenschot, bepalen hoe wij u allen het beste kunnen informeren over dit concept en het mogelijke vervolg om te komen tot een governancestructuur die aansluit bij de gekozen strategie en een advies voor de versteviging van het bestuursbureau.

In onze optiek zetten we hiermee belangrijke stappen om samen met u als VAHFR uw belangen, nu en in de toekomst, zo goed mogelijk te kunnen blijven behartigen in de turbulente retailmarkt.

Mocht u nog input willen geven aan Berenschot dan kan dat via p.pietersma@berenschot.nl of s.wagenaar@berenschot.nl.

Website VAHFR

In oktober wordt de vernieuwde website van de VAHFR gelanceerd. Wij houden u op de hoogte.

Operationeel

KBG Operatie

Instock
Wij hebben u benaderd tijdens de regiobijeenkomsten in mei of u interesse had om mee te doen aan het project Instock georganiseerd door AH.

In het kort de uitleg hoe u mee kunt doen: Door bruikbare onbewerkte AGF (het groente & fruit eiland) apart te scheiden en retour te sturen (naar Zaandam), minimaal 4 dagen per week. In de bijlage treft u de Instock presentatie van AH aan.

Afgelopen KBG Operatie (23 augustus) hebben ondernemers Pedro van den Heuvel en Jan Temmink deelgenomen aan de vergadering. Op 13 september zal John Kamphuis deel-nemen aan de vergadering. We zijn zeer verheugd de heren welkom te heten in de KBG Operatie.

Wij krijgen veel reacties over het slechtere winkelbeeld van de winkels (lege schappen, hoge derving, slechte kwaliteit vers etc.) en transport. Al deze punten staan hoog op de agenda van KBG Operatie.

Van het bestuur

Kennismaking met Frans Muller

Op 1 juli startte Frans Muller als nieuwe CEO van Ahold-Delhaize. Tijd voor een kennismaking met de VAHFR! Dat gesprek vond plaats op 16 augustus tussen Twan van Meel en Robert Pijselman (medeonderhandelaar in de gesprekken met AH) namens de VAHFR en Frans Muller en Anneke de Vries namens Ahold-Delhaize.

Het was een alleszins plezierige bijeenkomst, waarbij in alle openheid over zeer uiteenlopende zaken werd gesproken. Aan de orde kwamen onder meer de lopende rechtszaak, de situatie met betrekking tot online/e-commerce en natuurlijk de rol van onze franchisevereniging. Overkoepelend thema van de kennismakingsbijeenkomst was natuurlijk onze gemeenschappelijke toekomst en de samenwerking tussen de VAHFR en AH die daarvoor nodig is. De heer Muller sprak grote waardering uit voor het ondernemerschap van franchisers.

Nieuwe onderhandelingsgesprekken met AH staan gepland voor 12 en 13 september. We geven dan een vervolg aan de eerdere gesprekken, die voor de zomervakantie plaats-vonden. In een select gezelschap zullen we dan met elkaar verder spreken over het onderwerp “vertrouwen” en wat er voor nodig is om het wederzijds vertrouwen nog sterker te maken. Tijdens de aankomende regiobijeenkomsten (3 en 31 oktober) geven we u een update van deze gesprekken.

Persoonlijk woord van Twan na de zomer

We naderen weer het einde van de zomervakantie. Nog een aantal medewerkers is onderweg, maar ook die komen binnen enkele weken weer terug.

Het is ieder jaar een uitdaging om de planning met onze medewerkers in de winkel zo met elkaar af te stemmen dat alles door kan draaien en onze klanten geen last hebben van hun welverdiende afwezigheid.

Dat is gelukt. Onze “zomerdip” omzet was door de aanhoudende warmte in de vakantie-weken zelfs beter dan in 2017!

Bij collega ondernemers aan de kust of in het land bij grote campings zijn deze weken verre van een “dip”. Hier is het ware topsport! Ik heb enorme bewondering voor de ondernemers die deze piekdrukte en hectiek jaarlijks meemaken, met een weekomzet die een keer verdubbelt of nog meer…..

U zult het wel herkennen… Na de vakantie heb je eigenlijk altijd het voornemen om relaxed en ontspannen aan de nieuwe werkweken te beginnen. Maar na een paar dagen merk je dan toch dat je weer in de bekende modus zit, om vooral zoveel mogelijk in één dag te plannen. Dat was voor mij niet anders.

Onze winkel, de organisatie, het winkelbeeld, voorbereiden verbouwen, VAHFR bestuurs-werk, ondernemersvereniging bestuurswerk, teveel om op te noemen. Ik spreek nu vooral namens mezelf, maar volgens mij zit in iedere ondernemer die drive om met energie, passie en bevlogenheid alle borden in de lucht te houden en onze doelen te bereiken. Ik zou dit voor geen goud willen missen… En daarom is het ook weer fijn dat de vakantie voorbij is…

Dit jaar zijn wij met het gezin naar Griekenland geweest. Eerst een paar dagen Athene en daarna met een Ferry boot eilandhoppen en met een gehuurde Fiat Panda een eiland rondcrossen . Natuurlijk loop je supermarkten of delicatessezaken binnen en bekijk je andere formules. Dit doen we met exact dezelfde drive. En ook deze tijd met mijn gezin zou ik voor geen goud willen missen…!

Succes allemaal weer en tot snel.

Twan

Agenda

Regiobijeenkomsten

Zoals aangegeven in Nieuwsbrief 2018- 6 willen wij u hierbij mededelen dat de nieuwe data van de regiobijeenkomsten bekend zijn, namelijk 3 oktober a.s. voor regio Noord en 31 oktober voor regio Zuid. U ontvangt nog een officiële uitnodiging met daarin de tijden, locaties en de agenda. Omdat er na de laatste bijeenkomsten veel positieve reacties zijn binnengekomen over de nieuwe setting (meer interactie, carrousel met verschillende onderwerpen, kleinere groepen) heeft het bestuur besloten het opnieuw zo te gaan doen. Mocht u onderwerpen hebben die u graag zou willen bespreken dan kunt u dit mailen aan info@vahfr.nl.

Geplande vergaderingen KBG’s en Bestuur

– 6 september KBG Formule
– 12 september Bestuur
– 13 september KBG Operatie
– 21 september KBG Financiën
– 27 september KBG Re&C
– 4 oktober KBG Operatie
– 10 oktober Bestuur

Pilot opleiding de perfecte vulshift

In de Nieuwsbrief 2018-4 hebben wij gevraagd naar enthousiaste deelnemers die een pilot willen draaien genaamd “de perfecte vulshift”. Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat de pilot eind september gaat starten en dat deze duurt tot oktober. Wij houden u aangesloten over de uitkomsten van de pilot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *