Nieuwsbrief 2018_6

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

Organisatiegroep ALV 2019

In de laatste nieuwsbrief en tijdens de regiobijeenkomst is een oproep gedaan aan de leden die interesse en zin hebben om de Algemene Ledenvergadering te organiseren om zich aan te melden. Wij hebben één aanmelding ontvangen van een ondernemer. Het zou fantastisch zijn als er nog een paar leden zijn die zich willen aansluiten. Heeft u interesse, en wilt u ons daarbij ondersteunen, stuur dan een e-mail aan info@vahfr.nl.

VAHFR reis Zuid-Afrika 2018

Het bestuur wil Masha Vos en Gé Happe hartelijk danken voor het organiseren van de Verenigingsreis naar Zuid-Afrika. Het was dit jaar een speciaal jaar met de viering van het 10-jarig bestaan van de Albert Heijn Foundation. Tevens prachtige en interessante bezoeken aan West Falia, Komati, Kaross & Group 91, Mouton & Carmien, Stellenbosch en Kaapstad.

VAHFR Jongerenreis

Op 29 juni jl. hebben we namens de jongerenreis-commissie een e-mail gestuurd aan alle leden voor een jongerenreis die 28 en 29 september a.s. gaat plaatsvinden. Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud en heb je interesse, dan heb je nog tot 29 juli a.s. de tijd om je in te schrijven. Voor vragen en/of meer informatie mail naar susanklaver@outlook.com of naar info@vahfr.nl.

WhatsApp groep

Sinds kort is het mogelijk om een WhatsApp groep te maken waar alleen door de beheerder informatie kan worden gedeeld. Reageren op de berichten waarbij iedereen de reactie ziet is niet mogelijk, maar reacties worden alleen gezien door de beheerder. Het bestuur denkt dat het een makkelijk communicatiemiddel is om iedereen snel te bereiken met korte updates en belangrijk nieuws en wil hiermee een proef draaien. Wij gaan u op korte termijn vragen naar het telefoonnummer waarop u de WhatsApp berichten wilt ontvangen.

Hotspots/LED verlichting

U heeft uw keuze al moeten maken voor eventuele LED verlichting van de Hotspots. Helaas hebben wij u hierover niet voor 24-06 een advies kunnen geven vanwege de korte reactie termijn in het SAM bericht. Het bestuur is nog steeds met AH in overleg inzake Hotspots.

Berenschot Beleidsplan

Er is op 18 juni jl. door Berenschot een enquête verstuurd aan alle leden inzake het Beleidsplan. Er hebben tot nu toe 110 ondernemers gereageerd. De sluitingsdatum van de enquête was op donderdag 5 juli. Maandag 9 juli a.s. vindt de eerste sessie plaats van de stuurgroep beleidsplan, die bestaat uit een mix van bestuursleden, ondernemers en Berenschot. Na de vakantieperiode vindt een vervolgsessie plaats, we houden u op de hoogte.

Enquête InLine

U ontvangt op korte termijn van de VAHFR een enquête over InLine. Tijdens de regiobijeenkomst is dit onderwerp besproken. In eerste instantie had Albert Heijn geopperd de enquête te versturen en vervolgens de resultaten te delen met het bestuur. Veel aanwezige leden hebben tijdens de regiobijeenkomst kenbaar gemaakt wel mee te willen doen aan de enquête maar alleen als deze zou worden verstuurd vanuit de VAHFR. Het bestuur benadrukt zorgvuldig om te gaan met de uitslagen. Wij willen u erop wijzen dat enquêtes heel belangrijk zijn om uw mening, ideeën of zorgen aan het bestuur kenbaar te maken. Met het invullen ervan heeft u direct invloed op de gesprekken met AH over InLine en aanverwante onderwerpen. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Operationeel

KBG Operatie

Heeft u simkaarten die over de datum zijn, meldt dit dan via SCC, dan krijgt u het dervings- bedrag vergoed.

KBG Re&C

TIB
Vanuit Re&C is besloten om meer bestelbaar te maken via TIB.

Een aantal zaken dat tot op heden als small project moest worden aangelopen kan per heden worden besteld in TIB. De lijst met artikelen die via TIB kan worden besteld is Format specifiek en Re&C voegt hier nog steeds producten aan toe. Kijk daarom als u iets nodig heeft voor de winkel eerst in TIB of dit bestelbaar is en weet dat we in batches hier steeds meer aan toevoegen!
De reden van deze verandering is dat AH probeert kleinere aanpassingen aan de winkels sneller en eenvoudiger te laten verlopen.
Zo wordt het iedere dag een beetje beter. Het factureren zal blijven geschieden via Peoplesoft. Op dit vlak verandert er dus niets voor u.

Tevens willen we u nog attenderen op het feit dat AH Re&C de facturering van de TIB bestellingen eind 2017 heeft stopgezet. Dit had twee redenen:
1. De facturatie was niet in alle gevallen aan de juiste juridische bedrijfsnaam.
2. De factuur gaf niet de juiste informatie over de bestellingen in TIB.

Beide problemen zijn opgelost, daarom zal AH begin juli de facturatie weer starten. AH haalt dan de facturatie van afgelopen half jaar in één keer in. Op de TIB facturering zal per artikel het VO-nummer staan. Dit nummer kunt u nazoeken in de TIB applicatie zelf en daarmee terugzoeken wat en wanneer er is besteld.

Van het bestuur

Zomergroet

Wat een leven, net terug uit Zuid-Afrika en de koffers kunnen weer gepakt worden voor onze zomervakantie. Afgelopen week hebben we op onze AH Made Facebookpagina een post geplaatst, over onze verenigingsreis naar Zuid-Afrika. Enthousiast vertel ik aan klanten en medewerkers de bijzondere en indrukwekkende momenten die we met elkaar gedeeld hebben. Samen met AH collega-ondernemers en AH directieleden leveranciers bezoeken, projecten van de AH Foundation bekijken en natuurlijk op safari. De onderlinge sfeer was erg goed.

Zoals u misschien weet, zijn er inmiddels weer gesprekken met AH over onze relatie. Wouter Kolk en ik zijn het erover eens dat die relatie beter moet, in het belang van AH, de ondernemer en de klant. Deze gesprekken vinden plaats in klein gezelschap, waar Anneke de Vries en ik deel van uit maken. Deze gesprekken zijn constructief en positief, we vinden dat we er goed aan doen om vooral ook te benadrukken wat wel goed gaat en dat is veel. We hebben met elkaar afgesproken dat we in september afstemmen of we op de goede weg zijn. En dat we voor 01-01-2019 een gezamenlijk resultaat kunnen benoemen.

Wouter en ik hebben deze reis gezamenlijk een boom geplant, voor de AH foundation. Voorafgaand aan deze tuinier-activiteit, hebben we benoemd dat deze boom symbool staat voor de gesprekken die we op dit moment voeren. Samen werken aan groei. Tijdens de reis is ons uitgelegd dat het 10 jaar duurt voordat je van een avocado boom kunt oogsten. Laten wij ervan uitgaan dat we eerder de vruchten kunnen plukken.

Natuurlijk begrijp ik dat niet iedere ondernemer in de gelegenheid is om mee te gaan met een VAHFR reis. Maar een eerstvolgende VAHFR reis zou ik toch nog eens serieus overwegen, het samen zijn levert echt iets op. De volgende reis heeft de bestemming België.

Ik wens u namens het bestuur een fijne zomervakantie, geniet van de momenten met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Twan van Meel

Agenda

Beleidsplan Berenschot Sessie

9 juli en 24 september a.s.

Geplande vergaderingen KBG’s en bestuur voor de zomervakantie

– 11 juli KBG financiën
– 16 augustus kennismakingsgesprek Twan van Meel met Frans Muller, de nieuwe CEO van Ahold/Delhaize.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *