Nieuwsbrief 2018_5

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

Regiobijeenkomsten mei 2018

Op 15 en 23 mei jl. vonden onze regiobijeenkomsten plaats in Zwolle en Vught. Ditmaal werd gekozen voor een opzet met meer interactie. In drie carrousels werd gesproken over InLine, het VAHFR Beleidsplan en de AVG/NFC. Van beide regiobijeenkomsten kunt u de notulen teruglezen op het besloten gedeelte van onze website. Daar kunt u ook de presentaties vinden van de drie carrousels (Klik hier).

Uit reacties bleek dat de ondernemers het prettig vinden om elkaar te spreken. De carrousels met meer interactie in kleinere settings en de roulatie van de verschillende onderwerpen werd door hen gewaardeerd.

Toch wil het bestuur graag uw mening horen hoe de regiodagen nog beter op uw wensen kunnen aansluiten, zodat meer leden willen deelnemen aan dit overleg. Mocht u ideeën, vragen en of opmerkingen hebben dan horen wij het graag. U kunt mailen naar info@vahfr.nl.

Tijdens de regiobijeenkomst is een oproep gedaan aan de aanwezige leden die interesse en zin hebben om de Algemene Ledenvergadering te organiseren. Heeft u interesse, en wilt u ons daarbij ondersteunen, stuur dan een e-mail aan info@vahfr.nl. Vanuit KBG Operatie is de vraag gesteld naar een inventarisatie of er ondernemers af te boeken goederen willen leveren aan “Instock”. Verzoek is dit eveneens te melden via info@vahfr.nl.

In de laatste bestuursvergadering is ook aandacht besteed aan het onderwerp AVG dat tijdens de regiobijeenkomsten is behandeld. Hiervan heeft het bestuur aangegeven u aangesloten te zullen houden. Op het besloten gedeelte van onze website vindt u meer informatie over het privacy statement beleid van de VAHFR en het protocol datalekken. Met vragen kunt u altijd mailen naar ton.vanuchelen@vahfr.nl.

Wetsvoorstel Franchise Mona Keijzer

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een wetsvoorstel ter verbetering van de positie van de franchisenemer:

1. Tijdens de precontractuele uitwisseling van informatie;
2. Bij tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst;
3. Bij beëindiging van de franchisesamenwerking;
4. In het overleg tussen franchisegever en franchisenemers.

Het wetsvoorstel zal deels voortbouwen op het Wetsvoorstel 399g/e in samenhang met de NFC (2.6). Uitgangspunt is dat een goed functionerend overleg tussen franchisegever en franchisenemers een franchiseformule wendbaar maakt en de franchisegever en de franchisenemers beiden in staat stelt om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Daarbij is de vereiste inrichting van een adequate overlegstructuur binnen de franchiseketen in beginsel opgedragen aan de franchisegever.

Het Vakcentrum nodigt u uit om actuele, positieve of negatieve voorbeelden van hoe het kan gaan in de vier genoemde deelgebieden, die als input kunnen dienen voor het wetsvoorstel, te sturen aan info@vahfr.nl. Wij zullen zorgdragen voor het doorsturen van de informatie.

Enquêtes

Sinds april 2018 maken wij gebruik van SurveyMonkey voor het verzenden van enquêtes vanuit de info@vahfr.nl mailbox. Deze aanpassing werd gedaan nadat velen van u aangaven dat de gebruikte methode te complex en niet meer van deze tijd was.

Enquêtes zijn heel belangrijk om uw mening, ideeën of zorgen aan het bestuur kenbaar te maken. Met het invullen ervan hebt u direct invloed op het reilen en zeilen van onze vereniging. Daarom gaan we vaker gebruik maken van dit instrument.

Ondanks de nieuwe sterk vereenvoudigde opzet waarbij u kunt deelnemen op uw telefoon, tablet, laptop of PC is de respons nog laag. Zo werd de enquête over de ALV verstuurd aan 230 mensen, waarvan 64 mensen aan de enquête zijn begonnen en slechts 31 deze volledig hebben ingevuld. Bovendien gaven 4 mensen uit eigen beweging aan geen prijs meer te stellen op dit soort berichten. Om te voorkomen dat de enquêtes uit naam van de VAHFR en verzonden via SurveyMonkey aan uw aandacht ontsnappen, of terecht komen in uw spam e-mailfolder, zullen wij voortaan tegelijkertijd met de enquêtes een e-mail verzenden, waarna u eventueel het bericht in uw spam folder kunt “ontspammen”. Het invullen van enquêtes vraagt slechts heel weinig van uw tijd. Daarom willen wij u toch verzoeken in de toekomst zo veel als mogelijk deel te nemen.

Operationeel

KBG Operatie

Er komen veel vragen en opmerkingen binnen over de performance en derving in de winkels. KBG Operatie werkt hard om dit z.s.m. opgelost te krijgen. De signalen van de KBG zijn serieus door Cees van Vliet opgepakt, opgelost dan wel in behandeling. Wij houden u op de hoogte.

KBG Formule

Digitale Schermen
Albert Heijn geeft aan dat nu het digitale tijdperk is. Het toevoegen van schermen in de winkels voegt volgens Albert Heijn inspiratie en beleving toe, leidt tot mogelijkheden voor communicatie met leveranciers en haalt werk uit de winkel (kostenbesparing promo).

In de winkel in Hoofddorp aan het Genderenplein worden de schermen getest. Er wordt gecommuniceerd over het seizoensaanbod. Er zal nog gemeten worden wat de klanten vinden van de schermen. In Hoofddorp zijn 14 schermen op 12 plekken geplaatst: kassa, pui en AGF bancarella’s. Bonus informatie is het meest relevant voor klanten evenals lokale content.

Er wordt voor de schermen een pittige investering gevraagd. Vooralsnog lijkt het erop dat de schermen niet terug te verdienen zijn, omdat de eventuele opbrengsten op dit moment niet door de leveranciers met ons worden gedeeld. Het advies is om er vooralsnog niet in te investeren. De KBG heeft hier vragen over gesteld. Zodra meer bekend is informeren wij u verder.

De nieuwe winkel in Hoofddorp De winkel in Hoofddorp is geopend met een nieuwe kijk op vers. De nieuwste module zelfscan is toegevoegd en de klanten reageren enthousiast. De KBG leden zijn enthousiast en willen u wijzen op de publicaties in de Distrifood. Indien u de winkel gaat bezoeken, horen wij graag uw reactie die wij dan weer zullen delen binnen de KBG formule. De modules worden nog steeds verder ontwikkeld.

KBG Re&C

Graag verneemt REC voor 29 juni 2018 of u uw winkel in 2019 wilt verbouwen.
Reden van deze strikte deadline is dat ze verwachten een grote hoeveelheid remodellingen te moeten gaan uitvoeren in 2019 en de capaciteit in de keten niet oneindig is.

Achtergrond
Installaties die het koudemiddel R507 bevatten mogen na 2019 niet meer worden bijgevuld met dit middel in geval van lekkage of onderhoud. Voor het koudemiddel R22 is het bijvullen nu al niet meer toegestaan. Het overtreden van de regels op dit gebied (van bijvullen) wordt beschouwd als een economisch delict.

Bij lekkage van het koelmiddel na 1 januari 2020 loopt u potentieel een groot risico. In een klein aantal gevallen (ongeveer 20%) is het mogelijk het huidige koudemiddel te vervangen door een gas dat nog wel is toegestaan (Retrofit). Uw KOB (Koel Onderhouds Bedrijf) kan u daarin adviseren en/of de werkzaamheden uitvoeren. In verreweg de meeste gevallen is dat echter niet mogelijk en zullen de koelingen niet meer werken, met alle gevolgen van dien. Uw koelinstallatie moet in deze situatie worden vervangen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid als franchisenemer om aan de wet te voldoen. Dit kan door de volgende actie te ondernemen:
1. Uw winkel aanmelden voor de verbouwingsplanning 2019.
2. Contact opnemen met uw Koel Onderhouds Bedrijf om de mogelijkheden van een Retrofit te bespreken.

Voor WWM gaan ze, in principe, alle winkels met F-gassen (R507) verbouwen voor 1 januari 2020 en ze verwachten dat veel franchisers hetzelfde willen.

Het verzoek is daarom in ieder geval uw keuze te laten weten, via uw OM Franchise, of via mailadres: frans.heerens@ah.nl.

Voor de planning van de interne en externe bouwketen is het absoluut noodzakelijk om tijdig te gaan plannen en voorbereiden.

Remodel aanvragen na 29 juni a.s. kunnen niet meer met zekerheid worden ingepland in 2019.

Van het bestuur

Boottocht 30 mei 2018

Op 30 mei jl. was het 5 jaar geleden dat de eerste C1000 winkel werd omgebouwd naar een Albert Heijn winkel. Dit werd gevierd met een boottocht georganiseerd door Henri Offerein, Abe Brouwer en Anneke de Vries. Susan Bun en Roos Griffioen waren namens het bestuur aanwezig.
Om 9.30 uur werd ingescheept in de haven van Lelystad waar de gasten aan boord van het mooie zeilschip de Stedemaeght werden verwelkomd. De ochtend begon mistig (de weersvoorspellingen waren eigenlijk niet goed), maar op het moment dat het schip ging varen kwam de zon door. Aan boord was er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om met elkaar bij te praten en een quiz te spelen om het geheugen op te frissen. De bestemming was het prachtige Hoorn waar iedereen 1,5 uur de tijd kreeg om de stad te bekijken en te bewonderen. De prachtige route op dit mooie schip in combinatie met het schitterende weer maakten het een hele memorabele dag!
Het bestuur wil de organisatoren bedanken voor de goed georganiseerde boottocht.

Agenda

Regiobijeenkomsten

We komen z.s.m. terug op regiobijeenkomsten die na de zomervakantie gaan plaatsvinden.

Verenigingsreis

Van 16 tot en met 24 juni staat de Verenigingsreis gepland naar Zuid Afrika. Er gaan 66 leden mee samen met AH directieleden en medewerkers van AHF. We gaan ervan uit dat er een reisverslag gemaakt gaat worden van alle mooie belevenissen en bezoeken aan de leveranciers. We wensen alle leden die mee gaan veel plezier en een mooie reis.

Geplande vergaderingen KBG’s en Bestuur

– 28 juni KBG operatie
– 4 juli bestuursvergadering
– 5 juli KBG formule
– 11 juli KBG financiën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *