Nieuwsbrief 2018_4

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

Enquête ALV 2018

Dank aan ieder van u die de enquête over de recent gehouden ALV heeft ingevuld. Uw feedback en adviezen zijn heel belangrijk om nog beter tegemoet te kunnen komen aan uw wensen. In de toekomst zullen wij daarom vaker enquêtes inzetten om uw mening te polsen. Blijf deze dus invullen! De volledige resultaten van de ALV enquête zullen wij op de website publiceren, maar enkele uitkomsten zijn alvast: beoordeling ALV 3,82 (max. 5), waarbij het entertainment deel iets beter scoorde dan het inhoudelijk deel. Verbeterpunten voor de inhoud zijn onder meer: korter, krachtiger, duidelijker, meer uitleg/onderbouwing. Natuurlijk werd ook het ontbreken van de Rondvraag door u genoemd. Overigens vond 70% van u de ALV “voldoende informatief”. De algemene organisatie, de keuze om een dagvoorzitter te benoemen en de “enquête nieuwe stijl” werden als heel positief ervaren.

Operationeel

KBG Re&C – Capex

Verbouwt u voor de juiste prijs?

Een VWO traject kost veel geld en het is ook altijd de vraag of u verbouwt voor de juiste prijs. Vanaf nu kan Albert Heijn vanuit een matrix kijken of u voor de juiste prijs verbouwt. In deze matrix wordt het aantal m2 en de omzetverwachting van uw winkel ingevoerd. Uit de matrix komt dan een maximale investering per m2. Dit bedrag kunt u vergelijken met de m2 prijs die uit uw begroting komt.

Doel is om u bewust te maken van het verschil tussen uw begroting en die uit de matrix. U kunt dan zelf beslissen of u doorgaat op de ingeslagen weg of dat u toch nog eens kritisch naar de begroting/gemaakte keuzes kijkt.

Stellingpool – Hergebruiken Stellingmateriaal bij verbouwing DNAH naar DNAH

Omdat er bij een verbouwing van een DNAH winkel de mogelijkheid bestaat om het stelling- materiaal te hergebruiken hebben we vanaf heden een hergebruikpool voor stellingmateriaal. Hiermee bestaat de mogelijkheid om DNAH stellingmateriaal in de pool te brengen en een aantal evenredige meters eruit te halen. Voordeel is dat we op een duurzame wijze omgaan met het stellingmateriaal en anderzijds hiermee een flinke kostenbesparing realiseren.

Het gebruik van de stellingpool is een vrije keuze want een ondernemer staat het natuurlijk vrij om ook nieuw stellingmateriaal aan te schaffen. Tijdens het offerte traject zal u de keuze gegeven worden om te kiezen voor (gedeeltelijk) hergebruik of het aanschaffen van nieuwe stellingen.

Voor alle duidelijkheid het betreft alleen DNAH stellingmateriaal waar de pool voor is opgezet. Aangezien het reeds gebruikt stellingmateriaal is wat ook uit de pool komt, kunnen er altijd gebruikssporen zichtbaar zijn. Zie hieronder de spelregels rondom de pool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBG Formule – UAD verkoop bij Albert Heijn

In 2017 heeft Albert Heijn iets nieuws geïntroduceerd: de “Drogist op Afstand”. Bijna 200 winkels hebben vorig jaar een drogist opgeleid en bieden hun klanten nu een volledig assortiment zelfzorgmedicijnen. De winkels zijn blij met de extra omzet en de verbeterde service die ze hun klanten kunnen bieden.

Ondernemer Gerrit Boomgaard, winkel 8526 in Wijhe is zeer enthousiast over de UAD-verkoop in zijn winkel:
Ik draai een prachtige, incrementele omzet, met een marge van ruim 45%. Klanten zijn superblij dat ze ook ’s avonds en op zondag terecht kunnen voor dit assortiment en dat ze voor deze artikelen niet meer naar een andere winkel hoeven te gaan. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het is wel belangrijk om de opleiding serieus op te pakken, want het vergt de nodige tijd en het is best pittig.

In week 39 vindt de 2e uitrol van dit concept plaats, een volgend moment om deze module te gaan voeren zal naar verwachting pas eind 2019 zijn.

Via een SAM-bericht (zoekterm ‘uad’) vind je uitgebreide informatie en kan je je winkel opgeven voor de 2e uitrol die tegelijk met de worp van week 39 zal plaatsvinden.

Opleidingen
Wij zijn zeer verheugd omdat we op korte termijn een pilot gaan draaien voor de opleiding ‘de perfecte vulshift’ die is samengesteld voor vulploegleiders/shiftleiders.

Wat is het leerresultaat:
– zelfstandig een vulshift voorbereiden, aansturen en controleren.
– alle processen (zoals dagrestanten, beprijzing, promotie, tuskaartjes, tellingen etc.) uitvoeren binnen de gestelde productiviteitsnormen.
– een perfect gevulde winkel met minimale restanten en binnen de gestelde begroting afleveren.

Werkwijze en resultaten:
De trainingen worden zeer praktisch ingestoken. Het principe van de opleiding is gebaseerd op de koppeling van theorie aan praktijk. De deelnemers bereiden zich voor met behulp van huiswerkopdrachten. Ze oefenen zoveel mogelijk samen op de vloer in de shift, totdat ze de onderdelen zelfstandig kunnen uitvoeren. Ze krijgen gerichte en persoonlijke feedback in wat ze goed kunnen en wat ze kunnen verbeteren.

Uit welke modules bestaat de training:
– Module 1: De basis op orde.
– Module 2: Aan de slag in de winkel.
– Module 3: Retail in beweging.

Praktische informatie over de pilot
De pilot vindt plaats in Almere, en bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur (van 10.00 uur – 13.00 uur) met aansluitend een lunch. Indien een groep van 12 personen wordt opgegeven in een andere regio, zullen wij een alternatieve locatie zoeken. Er doen 12 deelnemers mee en de trainer is Ewald van den Hout (van Van den Hout Consultancy). Er vindt vooraf een telefonische voorbereiding plaats met de deelnemers en achteraf is er een telefonische evaluatie van de training met de SM/ASM of ondernemer. De kosten zijn totaal per deelnemer € 325,– ex btw.

Voor deze pilot zijn wij op zoek naar 12 enthousiaste vulploegleiders die per module positief kritisch feedback willen geven op de training. Heb je interesse of vragen: roos.griffioen@vahfr.nl.

KBG Financiën

Tip: In de kbg-financiën is gebleken dat bijna de helft van de ntl’s afgewezen wordt omdat er een handtekening ontbreekt op het manifest. Let dus aub goed op dat zowel iemand van het filiaal als de chauffeur een handtekening op de vrachtbrief zet.

Van het bestuur

Voormalig C1000 “Houten Jubileum”

Vijf jaar geleden traden de voormalige C1000 ondernemers toe tot Albert Heijn. Om dit te vieren heeft AH hen met partner en uw bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 mei aanstaande. Vanuit de vertegenwoordiging van alle ondernemers zal een kleine afvaardiging van het bestuur van de uitnodiging gebruik maken. Inmiddels hebben wij aangegeven zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan de organisatie van activiteiten voor al onze leden.

Agenda

Regiobijeenkomsten

Inmiddels hebt u een uitnodiging voor de regiobijeenkomsten in Zwolle (15 mei) en Vught (23 mei) ontvangen. Tijdens de bijeenkomsten willen wij vooral ook ruimte bieden om te luisteren naar uw input, zorgen of adviezen omtrent enkele belangrijke zaken die onze bestuursagenda al een tijdje beheersen. Vergeet dus niet om u tijdig aan te melden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *