Nieuwsbrief 2018_3

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

AVG wetgeving

U heeft ongetwijfeld in de media vernomen dat vanaf 25 mei a.s. de AVG wetgeving in zal gaan. U dient als ondernemer binnen uw eigen bedrijf hieraan te voldoen. Er staan hoge boetes voor als dat niet het geval is. Wij adviseren om gebruik te maken van de quick scan die het Vakcentrum aanbiedt. Deze is makkelijk in gebruik en voorzien van goed advies. Het lopen van de scan duurt circa 2,5 uur, waarna u aan de slag kunt. Wees u ervan bewust dat het veel tijd kost om AVG-proof te kunnen worden! Vragen hierover kunt u ook stellen bij het Vakcentrum. Zij hebben expertise in huis om u terzijde te kunnen staan.

Albert Heijn biedt hulp met eindexamentraining

Medewerkers kunnen landelijk online examentrainingen volgen in zes vakken, die Albert Heijn aanbiedt in samenwerking met ‘Examen voor Jou’. Daar kunnen zij, 24 uur per dag en 7 dagen per week, in hun eigen tempo individueel trainen voor hun examen in 6 verschillende vakken. Zo gaan ze vanaf 14 mei goed voorbereid de eindexamens in.

Korting op vouchers
Franchisers kunnen vouchers bestellen voor eindexamenkandidaten voor online eindexamenbegeleiding van ‘Examen voor Jou’. De marktwaarde van een online examentraining is 174 euro per voucher (leerling). Maar een franchisenemer betaalt 20 euro voor een geactiveerde voucher (een korting van 154 euro per voucher). De online examentraining-voucher kan door een franchisenemer worden uitgedeeld aan leerlingen die examen gaan doen. Voor meer informatie: houd de berichten op SAM in de gaten of vraag de OM.

Fraude telefoonkaarten en cadeaukaarten

Wij willen u waarschuwen voor bendes die landelijk fraude plegen met telefoonkaarten en cadeaukaarten. Er wordt gebeld naar de infobalie en gemeld dat het een medewerker is van het HK die wat wil controleren en kijken of de codes nog werken. De fraudeur geeft vervolgens aan contact via de mail te versturen met de SM. Het komt allemaal heel geloofwaardig en overtuigend over. Mocht u erachter komen dat het bij u heeft plaatsgevonden, dan adviseren wij u gelijk contact op te nemen met Risk & Security zodat de kaarten geblokkeerd kunnen worden. Tevens adviseren wij om aangifte te doen.

Nederlandse Franchise Code

De ontwikkelingen ten aanzien van de NFC zijn helaas niet erg duidelijk. Het vorige kabinet, met name minister Kamp, heeft de NFC aanvaard als gedragscode. Hij heeft wetgeving voorgesteld om franchisegevers te verplichten de code na te leven. Vanuit franchisegevers is vervolgens zeer veel energie en lobbywerk tegen deze wetgeving ontwikkeld waardoor vertraging ontstond.
In het nieuwe regeerakkoord is de cryptische zin opgenomen dat de positie van franchisenemers, met name in de pre-commerciële fase van de franchiserelatie wettelijk moet worden beschermd. Sindsdien vechten franchisegevers en franchisenemers in Den Haag om de gunst van de politieke partijen en de staatssecretaris bij de uitleg van deze zin; dat kan namelijk op vele manieren. Beide kampen hebben oud politici als boegbeeld en belangenbehartiger ingehuurd. Boris van der Ham werkt voor de franchisegevers, en Brigitte van der Burg (ook oud kamerlid) behartigt de belangen van franchisenemers.
De strijd is hard, waarbij ook Albert Heijn zich stevig mengt in de discussie met een zeer afwijzende houding! Eigenlijk hadden wij van de grootste franchisegever van Nederland beter verwacht!

Het belang van rechtsbescherming voor franchisenemers is groot. Uit talloze voorbeelden, niet alleen bij Albert Heijn/Ahold, maar zeker ook bij andere formules zoals Hema, Bakker Bart, Hunkemöller en dergelijke, blijkt dat franchisegevers geen/onvoldoende rekening houden met gerechtvaardigde belangen van franchisenemers. Vanwege de afhankelijke, zwakkere positie van franchisenemers worden zij keer op keer geconfronteerd met eenzijdige besluiten met vaak negatieve financiële impact, waarbij wederzijds belang, maar vooral ook transparantie ontbreekt. Hoog tijd dus om de rechtspositie van franchisenemers te versterken.

Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken, beheert dit dossier. Zij komt binnenkort met een brief waarin haar vervolgstappen staan aangegeven. Eerste geruchten hierover zeggen dat zij, vreemd genoeg, de NFC niet als geheel omarmt, maar dat wel belangrijke elementen daaruit rechtstreeks in nieuwe wetgeving worden opgenomen.
Het spreekt voor zich dat franchisenemers-vertegenwoordigers alle zeilen bijzetten om de meest belangrijke aspecten overeind te houden.
Zodra er meer nieuws over de franchisecode of wetgeving te melden is, hoort u dat van ons.

Opvolging Rechtszaak

Tijdens de ALV heeft Katinka Verdurmen (Fort advocaten) aangegeven dat belangstellende leden een afschrift kunnen krijgen van de Memorie van Antwoord. Dat is het recent ontvangen schriftelijke document dat Albert Heijn bij het Gerechtshof heeft ingediend als reactie op onze Memorie van Grieven (MvG). Met die MvG hebben wij destijds het hoger beroep inhoudelijk neergezet.
Wilt u de Memorie van Antwoord, en de daarbij ingediende documenten en verklaringen daadwerkelijk ontvangen, dan kunt u zich melden bij Ton Croiset van Uchelen (ton.vanuchelen@vahfr.nl). Vanwege de omvang (260 pagina’s – en daarbij nog de bijlagen) zal een en ander dan via WeTransfer worden toegezonden.

Operationeel

KBG Formule – TL opleiding franchise

De Teamleider opleiding franchise is een groot succes. De combinatie van externe trainers die heel praktisch het gedeelte “communicatie”, “klantgerichtheid” en “veiligheid” behandelen, de kruisbestuiving tussen de teamleiders in opleiding door de buddy opdrachten en ook heel belangrijk: de Albert Heijn specialisten, Erik Smienk en Johan Mekenkamp, die de teamleiders in opleiding op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verkoopklaar en verkoopafhandeling. De specialisten kunnen “meekijken” in de systemen van de betreffende winkels maar ook tips meegeven en hen op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen.
Inmiddels hebben al, sinds we zijn gestart in oktober 2015, rond de 160 potentiele teamleiders een certificaat ontvangen. Van de ondernemers horen wij terug dat de cursisten met veel informatie terug komen naar de winkel, naar de ondernemer, de managers en overige medewerkers. Het gedrag van de cursist is effectiever en de winkel wordt beter. Dat was ook onze doelstelling.
Voor de inzet van de specialisten hadden wij aan Cees van Vliet toestemming gevraagd en ontvangen. Heleen kon zorgdragen voor de inzet van de specialisten. Helaas heeft Cees van Vliet de toezegging teruggetrokken. De inzet kan niet meer plaatsvinden zoals dit eerder was afgesproken. Susan Bun en Roos Griffioen zijn in overleg met Heleen Bertelink om te zien hoe de informatie van de specialisten voor de toekomst kan worden gedeeld met de cursisten. Opgeven van uw potentiele teamleider kan bij Roos Griffioen: roos.griffioen@vahfr.nl

Schermen in de winkels

Op 25 januari jl. heeft Bart Fischer de “schermen in de winkels” gepresenteerd. De doelstelling is om: de leverancier zo dicht mogelijk bij de klant, de klant te informeren. De pilots lopen, allen bij WWM winkels. Het verwaarden van de schermen is een belangrijke doelstelling. Uitrol van de schermen naar 300 WWM winkels. Bart Fischer geeft duidelijk aan dat de schermen geen formule onderdeel worden voor franchise. In de laatste KBG formule van 22 maart jl., gaf Heleen Bertelink aan dat in het FDC toch besloten is dat de schermen ook voor franchise een formule onderdeel worden. Dit voor de nieuw te openen winkels. De KBG formule heeft zich hierover verbaasd en gevraagd naar de financiële afspraken die gelden voor franchise.

Van het bestuur

Paralympische medaille, felicitaties voor familie Vos.

Wij willen Chris Vos van harte feliciteren met deze geweldige prestatie, een zilveren olympische medaille! Proficiat!

 

Nieuwsbrief

Vanaf nu ontvangt u de Nieuwsbrief als PDF-document in de bijlage van het email bericht. Zo kunt u de Nieuwsbrieven makkelijker bewaren en opslaan terwijl de opmaak gehandhaafd blijft.

Pasen

Het VAHFR Bestuur en de medewerkers van het Bestuursbureau wensen u hele fijne paasdagen!

Agenda

Regiobijeenkomsten

In januari informeerden wij u over de annulering van de regiobijeenkomsten van 23 januari. Inmiddels zijn er nieuwe datums voor de regiobijeenkomsten gepland, te weten dinsdag 15 mei in Noord-Nederland en 23 mei in Zuid-Nederland. U ontvangt nog een officiële uitnodiging met daarin de tijden en de locatie.
Tijdens de regiobijeenkomsten willen wij graag met u van gedachten wisselen over de uitdagingen en ontwikkelingen waar we ons als vereniging voor gesteld zien. Vooruitlopend hierop nodigen wij u vast uit om onderwerpen, vragen of opmerkingen met ons te blijven delen via het Bestuursbureau info@vahfr.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *