Nieuwsbrief 2018_2

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken

InLine pilot en Online

Een aantal van onze collega’s neemt deel aan een kleinschalige InLine pilot. Doel van deze pilot, waarin e-commerce is opgenomen, is om te kijken hoe online en offline verkoopactiviteiten elkaar het best kunnen versterken.
De werkgroep concludeert weliswaar dat de pilot meer inzicht geeft in de omzeteffecten en de herkomst van de online-klanten, maar het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de winkelomzet op de langere termijn. Om een beter beeld te krijgen heeft de werkgroep AH gevraagd wat de effecten zijn van “online” in een grote stad als Rotterdam, waar naast de bezorgservice Rappie ook al vele andere concurrenten actief zijn, zoals Picnic. Het bestuur geeft gehoor aan de wens van AH en ondernemers om de effecten van online en inline in verschillende pilots te onderzoeken. Het doel is te komen tot een transparant en eerlijk verdienmodel voor “online”.
Wij hopen op de ALV van 13 maart aanstaande u hier meer over te kunnen vertellen.

Operationeel

KBG Re&C

U kunt de nieuwe handterminal TC51 bestellen via TIB-Webshop. Dit is alleen maar mogelijk voor franchisenemers. Bij de WWM-winkels wordt de MC40 ‘opgemaakt’. U kunt over dit onderwerp een bericht vinden op SAM. We zijn erg blij met deze uitkomst.

Compact Zelfscan

Afgelopen weken heeft AH Re&C een aantal sessies georganiseerd om u tekst en uitleg te geven over Compact Zelfscan. Gezien het aantal aanmeldingen en de reacties mag worden teruggekeken op een succesvolle informatiemiddag. Binnenkort zult u via SAM een opvraag krijgen of u wilt deelnemen aan een vorm van zelfscan. Overigens zal medio dit jaar een soortgelijke middag worden georganiseerd die betrekking heeft op allerlei duurzaamheidsinitiatieven.

Hygiëne en muizenoverlast

U heeft via de media ongetwijfeld vernomen dat een aantal AH (WWM-) winkels tijdelijk is gesloten op last van de NVWA. Niemand is hier blij mee omdat het ons merk ernstig beschadigt. Wij verzoeken u met klem om de adviezen van uw ongediertebestrijder op te volgen omdat er strenger gecontroleerd wordt, maar ook om grotere schade te voorkomen.

KBG Formule

Wij willen u erop attenderen dat u zich kunt aanmelden bij uw OM voor de Workshop Learning Management System. De reden voor deze training is enerzijds het belang van goed opgeleide medewerkers, anderzijds een lastige technische opstart in 2017.

In deze workshop wordt u meegenomen in alle mogelijkheden van Mijn Opleidingen. Het hele proces wordt doorlopen, van opstart tot aan de diverse rapportages en mijn leerplan.

In iedere regio wordt minimaal 1 workshop verzorgd door de OM Franchise en Rahul Klop, specialist bij AH Learning.

Regio 520 ZO Tilburg, Pegasusweg 1 – 6 maart 14.00 – 16.00 uur
Regio 560 ZW Delfgauw, Laan van Ruijven 1 – 12 maart 14.00 – 16.00 uur
Regio 540 NW Amsterdam, Buikslotermeerplein 310 – 20 maart 09.30 – 11.30 uur
Regio 500 NO Zwolle, Galvaniweg 1 – 20 maart 13.30 – 15.30 uur

Per winkel is het mogelijk om 1 deelnemer aan te melden, bij verhindering is inschrijving bij een andere regio mogelijk.

KBG-Financiën

Sinds kort worden de serviceartikelen(postzegels) meegeleverd met de houdbaar-stroom. Aangezien dit hogere waardes vertegenwoordigt, wil de KBG-financiën de mancomeldingen hiervan evalueren (net als bij manco van sigaretten). Het verzoek aan u is, indien u een manco heeft in deze groep, dit net zoals bij manco van sigaretten/tabak te melden (ook als dit onder de calamiteiten grens valt). U krijgt dan wel geen vergoeding maar dit helpt ons wel om inzicht te krijgen en dit mee te nemen bij de evaluatie. Alvast bedankt.

Van het bestuur

Trots op ons blauw

Een hoger beroep, discussie over e-commerce en onenigheid over de verdeling van de opbrengsten van de hotspots in de drogmetica straat… Aanleidingen voor onenigheid tussen de VAHFR en Albert Heijn. Je zou haast denken dat we het erom doen. Dat we “voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten” en “het onderste uit de kan” willen halen. Niets is minder waar. Wij houden onverminderd van de blauwe formule en wij voeren allemaal met grote trots de naam Albert Heijn. Iedere dag weer!

Maar alle geschillen hebben één ding gemeen: er is structureel te weinig transparantie en openheid van zaken van de kant van Albert Heijn. Dat is een hele principiële zaak, die het waard is om voor te knokken. Dat doen we voor u, dat doen we namens u en dat doen we met u. Niet alleen voor de huidige onderwerpen, maar veel meer voor een toekomst waarin franchisegever en franchisenemers samen in volstrekt vertrouwen met elkaar kunnen blijven bouwen aan het succes van ons mooie Albert Heijn.

Omdat het belangrijk is dat wij als bestuur de belangen van onze leden op de best mogelijke wijze blijven dienen, zullen wij ook op de aanstaande ALV weer met u spreken over deze en andere zaken.

Agenda

Algemene Ledenvergadering

De VAHFR Algemene Ledenvergadering is op dinsdag 13 maart aanstaande. Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden (VAHFR ALV Video Teaser). Vergeet u niet het inschrijfformulier ingevuld te retourneren aan info@vahfr.nl ook als u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn.
Wij zien u heel graag op 13 maart!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *