Nieuwsbrief 2018_1

Geachte collega,

Graag brengen wij u weer op de hoogte van enkele aspecten die aan de orde zijn geweest in bestuursoverleg en in de verschillende klankbordgroepen.

Lopende zaken 

Hotspots

In december adviseerden wij u om de door AH geleverde hotspots niet te plaatsen of niet te vullen met actieproducten zoals AH dat wil. De reden hiertoe was tweeledig: AH bleef volharden in het standpunt om franchisenemers NIET pro rato te laten deelnemen in de opbrengsten van de hotspots, waarin wij WEL dienen te investeren. Tevens was daar de uitspraak van Cees van Vliet, die meldde dat de franchisenemer zelf mag beslissen of de hotspots geplaatst worden of niet.

Velen van u gaven gehoor aan ons advies en maakten gebruik van het door de VAHFR beschikbaar gestelde alternatieve display-materiaal. Wij blijven in overleg met AH over dit onderwerp. Overigens wordt door Cees van Vliet inmiddels ontkend dat hij ten overstaan van het bestuur zijn uitspraak over de vrije beslismogelijkheid voor franchisenemers heeft gedaan. Wij zullen hem daar op aanspreken. Als er voortgang in dit dossier wordt geboekt zullen wij u dit melden.

Online

Het onderwerp “online” blijft onze gemoederen bezig houden. Regelmatig ontvangt het Bestuur signalen van leden die “nu echt willen beginnen” met online activiteiten. Natuurlijk betreuren we deze onrust, maar voor het beste eindresultaat willen wij toch nog even een beroep blijven doen op uw geduld…

Op dit moment is er sprake van een kleinschalig pilot project van enkele ondernemers met AH. Deze InLine-pilot, waarin e-com­merce is opgenomen, heeft tot doel om te bekijken hoe online en offline verkoopactiviteiten elkaar het best kunnen verster­ken. Het is belangrijk om de uitkomsten van deze pilot af te wachten, zodat een goed en afgerond beeld kan ontstaan van de mogelijkheden voor onze leden. De onderhandelingspositie van het Bestuur om tot goede afspraken te komen is het sterkst wanneer wij het belang kunnen bepleiten voor een zo groot mogelijke groep ondernemers. Tijdens de komende ALV op 13 maart aanstaande zullen wij u nader over dit onderwerp informeren.

Hoger Beroep

Momenteel bereiden wij ons samen met de FACS-groep in het hoger beroep voor op de zogenaamde Memorie van Antwoord van Albert Heijn, die wij eind januari verwachten. Daarnaast zijn wij gestart met het voorbereiden van de pleidooien die later in het jaar zullen volgen. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.

KBG Operatie

Enquête performance OM’s:
Wij verzoeken u vriendelijk om de enquête performance OM’s van AH in te vullen. De uitslagen van het onderzoek zullen achteraf met u gedeeld worden.

KBG-Financiën

Voor winkels die de Betapress factuur (i.v.m. facturatie leveringen 2012-2013) gestorneerd hebben speelt mogelijk een BTW issue indien u van de gestorneerde factuur de BTW in aftrek hebt genomen. Dit heeft te maken met de belastingwetgeving die per 1/1/2017 is gewijzigd (BTW van een factuur die niet binnen een jaar is betaald moet aan de belastingdienst terugbetaald worden als het BTW bedrag eerder bij de belasting is gevorderd zie bijlage). Overleg hierover met uw accountant.

Voor telefonie wordt in Q1 en Q2 2018 gekeken of franchise mee kan liften met de KPN-deal die AH heeft gesloten. Dit zou een aanzienlijke besparing kunnen opleveren voor franchise. Wij adviseren u daarom om geen langdurig contract af te sluitenen af te wachten wat er gaat komen. Dit geldt zowel voor een contract voor telefonie, alsook een mogelijke aanschaf van een telefooncentrale.

Met ingang van 2017/2018 is het naast de steekproef-201 ook mogelijk om de voorbetrouwbaarheid aan te tonen middels VCR. De steekproef-201 blijft voor franchise in de lucht maar WWM doet uitsluitend nog VCR. Overleg hierover met uw accountant. Als het goed is, is deze op de hoogte.

Voor winkels die in periode 10-2017 al over waren op elf-alive heeft m.b.t. tot week 37-39 2017 op de factuur van week 48 eencorrectie plaatsgevonden i.v.m. de witte-label problematiek. De correctie is voor alle winkels op dezelfde manier uitgerekend.Mochten er nog verschillen zijn dan kan hiervoor een kwestie geschreven worden. U dient het verschil dan wel aan te kunnen tonen middels een registratieformulier en/of andere bewijsvoering, zoals camerabeelden.

NCR:
Voor wat betreft de support voor weegschalen/broodprinters (alleen voor types gemeld in de bijlage) kunnen ondernemers nuzelf beslissen of ze mee willen liften op het contract dat Ahold Delhaize met NCR heeft afgesloten.
Voor een goede prijs krijgt u service gebaseerd op reparatie 7 dagen per week binnen 24 uur. Daarnaast zijn er ook nog de volgende voordelen:
– hogere beschikbaarheid, minder incidenten, minder faalkosten;
– voorspelbare servicekosten;
– accurate registratie van zowel apparatuur als incidenten waardoor goede analyse & oplossing voor structurele problemen.
Voor info/aanmelden zie bijlage.

KBG Formule

LMS/ELM:
Wij horen graag van u of LMS naar tevredenheid werkt voor uw organisatie. Dit kan d.m.v. een mail aan info@vahfr.nl.

Cash systemen:
AH heeft gekozen niet verder in zee te gaan met RCCS en verder te gaan met G4s voor alle cash systemen. Er zijn ondernemers die nu met RCCS samenwerken en tevreden zijn. Op dit moment wordt RCCS niet ondersteund door AH. Omdat niet duidelijk is wat AH gaat doen is het aan de ondernemer zelf om een beslissing te nemen met wie hij/zij in zee gaat.

Van het bestuur

Kerstgroet

De december-kerstgroet van de voorzitter van de VAHFR aan alle leden is een goede traditie binnen onze Vereniging. Dit jaar deed ik het voor de tweede keer. Met plezier en -vooral- vanuit mijn hart. Velen van u hebben mijn groet beantwoord met een, vaak eveneens vanuit het hart. Dit doet zowel mij persoonlijk als het VAHFR bestuur erg goed. Want iedere reactie, uiting van zorg, opmerking, verbeterpunt en compliment vanuit onze leden wordt door ons echt enorm gewaardeerd. Daarom wil ik u er hier, mede namens het bestuur, graag voor bedanken: Dank u wel!

Twan van Meel

Gouden Loeki

Op 24 januari jl. werd de sfeervolle AH-Kerstreclame “Appie Christmas” bekroond met de prestigieuze Gouden Loeki 2017. De Ster Gouden Loeki is een publieksprijs voor de beste, leukste of origineelste commercial van het jaar. Het Nederlandse publiek stemde massaal op deze gevoelige en met sfeer omgeven tv-reclame. Wij feliciteren de bedenkers, makers en genieters van deze reclame met dit geweldig mooie succes!

Communicatie

De VAHFR heeft een volle agenda. Dit jaar zullen tal van lopende dossiers een vervolg krijgen, komen er ongetwijfeld weernieuwe onderwerpen bij en kunnen wij ongetwijfeld ook weer zaken afronden. Daarbij komen nog eens de vele geweldig mooie initiatieven van onze leden en de verschillende teams en afdelingen binnen onze Vereniging. Kortom, er is genoeg om trots met elkaar te delen.

Daarom heeft het Bestuur besloten om in 2018 extra aandacht aan de communicatie met de leden te besteden. Als het goed is gaat u dit niet alleen merken aan de veelheid van onderwerpen en frequentie van berichten, maar bijvoorbeeld ook aan de wat persoonlijkere toon van onze berichten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie.

Communiceren is vooral “goed luisteren”. Daarom willen we u heel graag uitnodigen om ons vooral te blijven benaderen met ideeën, zorgen, opmerkingen of complimenten (info@vahfr.nl). Dit kan allemaal bijdragen aan het gezamenlijk succes van onze Vereniging!

Agenda

Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene ledenvergadering 2018 vindt plaats op dinsdag 13 maart 2018. Heel graag nodigen wij u en uw partner uit voor het bijwonen van deze bijzondere meeting.

De ALV is onze jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden, hun partners en genodigden. Met een beperkte zakelijke agenda en veel ruimte om te netwerken, met elkaar van gedachten te wisselen en vooral een gezellige tijd te hebben, is dit het beste moment om als VAHFR samen te komen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en wij verklappen vast dat er dit keer bijzondere aandacht aan het programma is besteed. Eigenlijk met maar één doel: U mist echt iets als u niet komt!

Daarom: Save the date: Dinsdag 13 maart 2018 ALV
U ontvangt binnenkort de officiële uitnodiging.

Regiobijeenkomsten

Op 10 januari jl. informeerden wij u over de annulering van de Regiobijeenkomsten op 23 januari. Op dit moment zijn wij bezig met het verzamelen van onderwerpen en het voorbereiden van de agenda zodat wij snel een nieuw moment kunnen prikken om de regiobijeenkomsten later dit jaar te kunnen laten plaatsvinden. Desgewenst kunt u nog onderwerpen aandragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *